Quadra rozdelenie tlačidiel na viac tlačidiel
FAQ • 25.09.2023

Quadra rozdelenie tlačidiel na viac tlačidiel

Postup je uvedený v manuáli. V zásade sa vykonáva kombináciou 2 DIPov a nastavením potrebnej adresy pre rozdelenie. Následne je nutné zmeniť predné "plasty", aby tam bol potrebný počet tlačidiel.