Prihlásenie bezdrôtových zariadení na ústredňu VERSA Plus
FAQ • 04.04.2018

Prihlásenie bezdrôtových zariadení na ústredňu VERSA Plus

Prihlásenie bezdrôtových zariadení na ústredňu VERSA Plus

Stiahnuť v PDF

 

 

I. Čo je prihlásenie bezdrôtových zariadení a prečo je to užitočné

Prihlásenie zariadení je proces pridávania bezdrôtových zariadení do pamäte kontroléra ACU-120/ACU-270. Počas procesu prihlasovania v programe DLOADX alebo klávesnici, môžete nakonfigurovať parametre každého pridávaného zariadenia bez toho, aby ste v nich museli fyzicky meniť nastavenia.

II. Čo potrebujeme

Ak chcete spustiť bezdrôtový systém založený na ústredni VERSA Plus v základnej konfigurácii, potrebujete:

Zariadenia:

• Počítač so systémom Windows
• Ústredňu VERSA Plus s krytom a transformátorom
• Kontrolér ACU-120 alebo ACU-270
• Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa majú prihlásiť na ústredňu, napr. klávesnica VERSA-LCDM-WRL
• Detektor APD-100, siréna ASP-205
• Mini USB kábel

Softvér:

DLOADX

Vyššie uvedený program si môžete stiahnuť z internetovej stránky SATEL.

III. Ako pripraviť zariadenia

1. Príprava bezdrôtového kontroléra

Bezdrôtový kontrolér ACU-120 alebo ACU-270 je základnou súčasťou bezdrôtového systému založeného na ústredni VERSA Plus. V tomto príklade použijeme kontrolér ACU-270.

Prvým krokom je príprava kontroléra pre použitie s ústredňou VERSA Plus. Za týmto účelom prepnite DIP prepínač č. 8 do polohy ON. To tiež umožní podporu bezdrôtových klávesníc bez nutnosti nastaviť ich adresu.

Dôležité!

Kontrolér má dve komunikačné zbernice: klávesnicovú zbernicu označenú CKM-DTM a zbernicu expandérov, označenú ako CKE-DTE. V prípade ústrední VERSA sa používa iba zbernica expandérov.

2. Pripojenie kontroléra k ústredni

Kontrolér umiestnite do držiaka na rýchlu montáž a nainštalujte ho do krytu ústredne. Potom použite oddeliteľnú svorkovnicu na pripojenie kontroléra k vyhradenému konektoru na ústredni.

Dôležité!

Odporúča sa používať netienený nekrútený kábel. Pri použití kábla typu "krútený pár" pamätajte, že signály CKM a DTM / DTE a CKE (synchronizácia a dáta) sa nesmú prenášať cez jeden krútený pár vodičov. Vodiče musia byť vedené v jednom kábli. Elektrická inštalácia by mala byť chránená pred ostrými hranami (ktoré inak môžu poškodiť káble).

3. Spustenie ústredne v servisnom režime

Umiestnite jumper (prepojku) cez kolíky JP1 na ústredni, potom pripojte batériu a zapnite sieťové napájanie. Ústredňa sa uvedie do prevádzky, signalizovaným blikaním LED diód PSTN a ETH. Po asi 2 sekundách odstráňte jumper z kolíkov. Týmito krokmi sa spustí servisný režim ústredne a USB komunikácia.

4. Pripojenie ústredne k počítaču

Spustite program DLOADX a potom pripojte ústredňu k počítaču pomocou mini USB kábla. Ústredňa je detekovaná programom a zobrazí sa výzva na pripojenie USB. Ak chcete vytvoriť spojenie, vyberte položku ÁNO. Spojenie sa vytvorí automaticky, pretože ústredňa je rozpoznaná ako zariadenie HID. Nie sú potrebné žiadne ďalšie prevodníky alebo ovládače.

5. Čítanie údajov z ústredne

Potom sa uskutoční čítanie údajov z ústredne. Môžete vidieť pokrok čítania na lište priebehu.

6. Identifikácia zariadení

Prejdite na kartu ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU A HARDVÉRU a otvorte kartu HARDVÉR. V zozname, ktoré sa zobrazí, vyberte EXPANDÉRY a stlačte tlačidlo IDENTIFIKÁCIA. Po niekoľkých sekundách sa objaví správa o úspešnej identifikácií a nasleduje ďalšia na čítanie údajov. Ak chcete potvrdiť, že chcete údaje načítať, vyberte možnosť ÁNO. Potom sa uskutoční čítanie údajov a po dokončení identifikácie sa v zozname zobrazí kontrolér ACU.

IV. Ako prihlásiť bezdrôtové zariadenia

1. Pridávanie do systému / prihlásenie bezdrôtovej klávesnice

V programe DLOADX otvorte kartu HARDVÉR, prejdite na kartu LCD-WRL a zvoľte NOVÉ ZARIADENIE. V okne ktoré sa objaví, zadajte sériové číslo klávesnice. Nájdete ho na nálepke umiestnenej na doske plošného spoja zariadenia.

Do klávesnice vložte dve pribalené batérie.

Po niekoľkých sekundách sa v okne programu zobrazí správa "ÚDAJE BOLI NAČÍTANE". Kliknutím na tlačidlo OK ju potvrďte a potom kliknite na položku ULOŽ. Pridanú klávesnicu môžete vidieť v okne HARDVÉR / EXPANDÉRY.

2. Pridávanie do systému / prihlásenie bezdrôtového detektora

V programe DLOADX otvorte kartu HARDVÉR, prejdite na kartu VSTUPY/VÝSTUPY a zvoľte NOVÉ ZARIADENIE. V okne ktoré sa objaví, zadajte sériové číslo detektora. Nájdete ho na nálepke umiestnenej na doske plošného spoja zariadenia.

Potom zvoľte číslo vstupu a vložte pribalenú batériu.

Po niekoľkých sekundách sa v okne programu zobrazí správa "ÚDAJE BOLI NAČÍTANE". Kliknutím na tlačidlo OK ju potvrďte a potom kliknite na položku ULOŽ.

3. Pridávanie do systému / prihlásenie bezdrôtovej sirény

Na karte VSTUPY/VÝSTUPY vyberte položku NOVÉ ZARIADENIE. V okne, ktoré sa zobrazí, zadajte sériové číslo sirény. Nájdete ho na nálepke umiestnenej na doske plošného spoja zariadenia.

Potom zvoľte číslo výstupu a vložte pribalenú batériu.

Po niekoľkých sekundách sa v okne programu zobrazí správa "ÚDAJE BOLI NAČÍTANE". Kliknutím na tlačidlo OK ju potvrďte a potom kliknite na položku ULOŽ.

Dôležité!

Ústredňa VERSA Plus podporuje až 12 výstupov a siréna obsadzuje 2 vstupy a 2 výstupy. Pri pridávaní sirén vyberte rovnaké číslo vstupu / výstupu z rozsahu 1-12.

Výstupy, ku ktorým je priradená siréna, musia byť naprogramované podľa potreby, napr.

1. EXTERNÁ SIRÉNA – signalizuje vlámanie, panik a tamper poplachy
2. INTERNÁ SIRÉNA – signalizuje vlámanie, panik a tamper poplachy a varovania