Pridanie IP zón - Čítanie udalostí NVR v ústredni INTEGRA
FAQ • 22.02.2024

Pridanie IP zón - Čítanie udalostí NVR v ústredni INTEGRA

Luboš Bagín

I. Čo je pridanie IP zón

Na vyhlásenie poplachu z kamery na základe udalosti (prekročenie čiary, vstup do zóny, SMD, maskovanie...) môžete využiť funkciu „IP zone“ na ústredniach rodiny INTEGRA.

II. Čo potrebujeme

Ak chcete nastaviť poplach z udalosti videoanalýzy kamery na ústredni, potrebujete:

Zariadenia:

  • Počítač so systémom Windows
  • Ústredňu Integra, Integra Plus s programovou verziou firmvéru 1.22 a viac
  • Komunikačný modul ETHM-1 Plus s programovou verziou firmvéru 2.10 a viac
  • USB-RS, prevodník na programovanie zariadení Satel
  • Nahrávacie zariadenie, s podporou funkcie ALARM CENTER; Dahua NVR model NVR4-4KS/L, NVR4-4KS3, NVR4-EI, NVR5-EI, NVR5-XI, NVR6-XI

Softvér:

Vyššie uvedený program si môžete stiahnuť z portálu SUPPORT SATEL SERVICE.

III. Ako nastaviť zariadenia

1. Aktualizácia firmvéru komunikačného modulu ETHM-1 Plus a ústredne INTEGRA

Aktualizujte firmvér komunikačného modulu na verziu 2.10 a viac.
Aktualizujte firmvér ústredne INTEGRA na verziu 1.22 a viac.

2. Nastavenie modulu ETHM-1 Plus

Po aktualizácii firmvéru sa v nastaveniach modulu zobrazí nová karta „IP zone“

V položke „TCP/IP port“ nastavte TCP port na ktorom bude ústredňa „počúvať“ udalosti z NVR. V stĺpci „Číslo vst.“ nastavte číslo virtuálneho vstupu, na ktorom chcete detegovať udalosť z NVR. V stĺpci Phrase zadajte názov pravidla, ktorý zadáte v NVR pri aktivovaní vybranej udalosti. Čas návratu je dĺžka zopnutia vstupu. Po tomto čase sa vstup vráti do kľudového stavu.

3. Nastavenie virtuálneho vstupu

V nastaveniach vstupov vyberte vstup, ktorý ste nastavili ako virtuálny v predchádzajúcich krokoch. V našom prípade vstup 32. Zapíšte názov, nastavte typ vstupu a funkciu podľa požiadaviek. (nastavenia sú rovnaké ako pri hardvérovom vstupe, PIR detektor a pod.)

4. Nastavenie NVR

V nastaveniach NVR v položke  „SÍŤ/NETWORK“ vyberte kartu „Centrum alarmu/Alarm Center“ a povoľte funkciu. Vyberte protokol HTTP, nastavte IP adresu komunikačného modulu ETHM-1 Plus a port, ktorý ste nastavili v predchádzajúcich krokoch.

V nastaveniach udalosti napr. IVS zadajte názov pravidla „Jméno/Name“, ktorý ste zadali v stĺpci „Phrase“ na karte IP zone v nastaveniach ETHM-1 plus modulu. V ďalších nastaveniach „Více/More“ povoľte voľbu „Nahrání alarmu/Report Alarm“ povoľte voľbu „Událost/Event“ a vyberte protokol HTTP.

Po vyvolaní udalosti bude zopnutý virtuálny vstup na ústredni.