Prepisovanie tlačidiel na termináli
FAQ • 26.09.2023

Prepisovanie tlačidiel na termináli

Na termináli vieme prepísať tlačidlá na požadované, v menu terminálu treba vybrať „STYL3“, aby sa pre každé tlačidlo zobrazil daný názov a následne cez EDO záložku „Prechody terminálom“ vieme rozmiestniť prechody na termináli a cez tlačidlo „Nahrať do zariadení“ sa prechody do pripojených zariadení prepíšu.