Párovanie / nastavenie Forteza
FAQ • 26.09.2023

Párovanie / nastavenie Forteza

Je možné manuálne nastavenie podľa nameraných hodnôt signálu s multimetrom alebo cez spustenie poplachov. Najjednoduchší spôsob je cez softvér v nastaveniach prahových hodnôt a pod.