Nekomunikácia nového zariadenia v pôvodnom systéme
FAQ • 25.09.2023

Nekomunikácia nového zariadenia v pôvodnom systéme

V zariadeniach je nutné mať zhodnú verziu FW. Môže sa stať, že pôvodné jednotky majú "štandard" FW a nové sú SIP. V takom prípade je potrebné zjednotenie všetkých na SIP.