Nejde volanie v kombinácii viacerých dverných jednotiek spojených cez 1224A alebo iný „zlučovač“
FAQ • 25.09.2023

Nejde volanie v kombinácii viacerých dverných jednotiek spojených cez 1224A alebo iný „zlučovač“

V tejto kombinácii je potrebné zistiť, či sú pripojené obe jednotky, nakoľko dané zmiešavače fungujú, takže vstupná svorka LP musí mať napájanie z dvernej jednotky, aby túto zbernicu "posielala " ďalej do systému, pokiaľ je pripojená len jedna dverná jednotka na svorke LS, tak takto to fungovať nebude nakoľko na výstupe zo zmiešavača nebude zbernica (nebude merať napájanie).