Nefunkčné rozširujúce tablo (DJ12/24ext alebo DJ32)
FAQ • 26.09.2023

Nefunkčné rozširujúce tablo (DJ12/24ext alebo DJ32)

Je potrebné skontrolovať správne zapojenie prepojovacej kabeláže medzi hlavnou jednotkou 4/8 a ďalšími tlačidlami – musí viesť zospodu hlavné do hornej časti externých tlačidiel. Ak by bolo zapojené do spodnej strany, neboli by funkčné tlačidlá ani ich podsvietenie.