Nefunguje reaktivácia licencie
FAQ • 26.09.2023

Nefunguje reaktivácia licencie

Daná licencia sa dokáže aktivovať 3 krát a súčasne musí byť aktivovaná iba na jednom zariadení, preto je potrebné pred novou aktiváciou starý server deaktivovať. Ak to nie je možné, deaktiváciu dokážeme vykonať, ak zákazník poskytne údaje o licencií a následne si aktiváciu vykoná zákazník.