Nastavenie Wiegandu na čítačke
FAQ • 26.09.2023

Nastavenie Wiegandu na čítačke

Čítačky radu ProID navyše disponujú žltým káblom, po ktorého pripojení na GND je na výstupe Wiegand 34 (4 bity). V prípade nezapojenia žltého kábla je na výstupe Wiegand 26 (3 bity).