Nastavenie automatického zapnutia stráženia bez pohybu (INTEGRA)
FAQ • 22.02.2019

Nastavenie automatického zapnutia stráženia bez pohybu (INTEGRA)

Luboš Bagín

Stáhnout v PDF

 

 

  1. Vo výstupoch nastavte jeden virtuálny výstup na: Prepínač MONO. Čas činnosti nastavte čas po akom chcete aby sa systém zapol pokiaľ nezaznamená narušenie príslušných vstupov (v tomto príklade je to vstup č. 4 a 14).
  2. Ďalší virtuálny výstup nastavte na : Stav zapnutia. Vyberte ktorú skupinu (podsystém) chcete sledovať a automaticky zapínať.
  3. 2 virtuálne výstupy nastavte na: Koniec signalizácie výstupov. Čas činnosti nastavte na krátky impulz, napr. 1–2 sek. Pre jeden výstup nastavte ako spúšťací výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 1 (v tomto príklade je to výstup č. 13) a druhému výstupu nastavte ako spúšťací výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 2 (v tomto príklade je to výstup č. 12)

 

  1. Ďalej je potrebné nastaviť 2 virtuálne vstupy.

Jeden vstup nastavte: Typ vstupu: Podľa výstupu. V stĺpci Citlivosť vyberte výstup, na ktorý má reagovať (v tomto príklade je to výstup č. 14). Funkciu vstupu nastavte na: Zapnutie stráženia a v stĺpci Skupina vyberte, ktorú skupinu má vstup zapínať.

Druhý vstup nastavte: Typ vstupu: Podľa výstupu. V stĺpci Citlivosť vyberte výstup, na ktorý má reagovať (v tomto príklade je to výstup č. 15). Funkciu vstupu nastavte na: Okamžitý.