Motorola Solutions System Design Tool – Nahradzuje Avigilon design tool 2.0
FAQ • 25.11.2021

Motorola Solutions System Design Tool – Nahradzuje Avigilon design tool 2.0

Ivan Žiak

Softvér Motorola Solutions System Design tool je užitočný pomocník pre návrh kamerových systémov, ktorý by nemal uniknúť nikomu z oblasti zabezpečenia. Predchádzajúca verzia nástroja Avigilon design tool bola obľúbená vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu a náhľadom z kamier.

Tento online nástroj prináša okrem známych funkcií aj niekoľko noviniek.

Z predchádzajúcej verzie si zachováva si zachová obľúbené náhľady na rozlišovacie schopnosti kamier na konkrétnych príkladoch. Skutočné vizuálne zobrazenie má oveľa väčší výpovedný význam ako len číselné hodnoty rozlíšenia kamier.

Motorola Solutions System Design Tool ponúka jednoduchý výber zo zariadení značky AvigilonPelco. Tento nástroj vás upozorní na prekročenie dátových limitov jednotlivých záznamových zariadení a pomôže s optimálnou voľbou diskovej kapacity podľa vyťaženia danej scény.

Hlavnou výhodou je možnosť vložiť kameru do reálnej mapy a nastaviť inak mierku obrázku. Nástroj potom na základe mierky vypočíta vzdialenosť a zobrazí rozlišovaciu schopnosť kamery priamo na vloženej mape.

Export projektov do súborov CSV a PDF zostáva k dispozícii, ako aj prehľad s grafickým zobrazením rozlišovacej schopnosti vybraných kamier. To umožní zákazníkom pred realizáciou projektu jasne vidieť, či navrhované riešenie spĺňa ich očakávania.

Motorola Solutions System Design Tool svojim jednoduchým a rýchlym riadením môže byť využiteľn vďaka svojmu ľahkému a rýchlemu ovládaniu môže využiť  aj v reálnom čase pri stretnutiach s investormi. Dokáže exportovať dohodnuté riešenia ako podklad pre ďalšie stretnutia alebo priamo pre realizáciu.