Licencovanie ZKBiosecurity
FAQ • 26.09.2023

Licencovanie ZKBiosecurity

Je potrebné vykonať online aktiváciu cez súbor, ktorý bol zákazníkovi zaslaný. Číslo licencie – ktoré zákazník tiež dostal – nemožno použiť.