Kontrolér nie je možné pridať do softvéru
FAQ • 26.09.2023

Kontrolér nie je možné pridať do softvéru

Najprv je potrebné skontrolovať, či je zakúpený správny kontrolér ZKAccess 3.5 / ZKBioAccess používa štandardné kontroléry. Do ZKBioSecurity sa pripájajú PRO kontroléri. Je potrebné zvoliť vhodné kombinácie.