Ako pri systéme Easydoor pripojím zvonček z chodby a externé prizvonenie (externý dverný zvonček)?
FAQ • 17.04.2013

Ako pri systéme Easydoor pripojím zvonček z chodby a externé prizvonenie (externý dverný zvonček)?

Matej Malovec

Každý monitor má v balení pribalenú svorkovnicu. V prípade ak chceme pripojiť ku zvončeku z chodby aj externé prizvonenie (externý dverný zvonček) je potrebné použiť túto svorkovnicu. Na pripojenie tlačidla z chodby použijeme na svorkovnici svorky SW+ a SW- (týmto krokom skratujeme svorky SW+ a SW-, vďaka čomu sa okruh uzavrie a vnútorná jednotka zazvoní). Pre pripojenie externého zvončeka použijeme svorky EXT-ring a GND, ktoré pri stlačení tlačidla posielajú do externého bzučiaka 12 V DC a max 100 mA.