Kde pripojím zvonček z chodby a prizvonenie (Easydoor)?
FAQ • 17.04.2013

Kde pripojím zvonček z chodby a prizvonenie (Easydoor)?

Matej Malovec

Do svorkovnice priloženej ku každému monitoru podla nasledujúcich inštrukcií:

SW+: pripojenie externého dverného zvončeka polarita +

SW-: pripojenie externého dverného zvončeka polarita –

EXT-RING: výstup pre pripojenie externého vyzvánania (max 12VDC, 100mA)

GND: zem

VIDEO: výstup video signálu pre externú zobrazovaciu jednotku / TV