Inovácia firmvéru IP kamery Dahua
FAQ • 26.04.2018

Inovácia firmvéru IP kamery Dahua

Stiahnuť v PDF

 

 

I. Inovácia firmvéru – čo to je a ako sa to robí

Inovácia firmvéru znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru. Jeho cieľom je posilniť stabilitu programu, výkon, rozšíriť funkčnosť a odstrániť chyby, ktoré mohli byť v predchádzajúcich verziách. Okrem toho, pravidelné aktualizácie umožňujú bezproblémovú prevádzku nových zariadení v produktovom portfóliu Dahua.

II. Čo potrebujete

Ak chcete vykonať inováciu firmvéru kamery potrebujete:

Zariadenia:

• Kameru, ktorá má byť povýšená
• Počítač so systémom Windows, alebo nahrávacie zariadenie

Softvér:

• ConfigTool
• Súbor s príslušným firmvérom pre kameru

Všetky vyššie uvedené programy a firmvéry si môžete stiahnuť z internetovej stránky podporatss.eu, alebo kontaktujte technickú podporu.

III. Ako zistiť, ktorá verzia firmvéru je nainštalovaná v kamere

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť ktorá verzia firmvéru je aktuálne nainštalovaná. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob kontroly je prihlásiť sa na kameru cez prehliadač Internet Explorer. Ďalej vstúpiť do menu Setting – Information – Version. Zobrazí sa verzia firmvéru a dátum vytvorenia (build).

.

Ďalší spôsob kontroly verzie firmvéru kamery je pomocou nástroja ConfigTool. V menu Search setting zadajte heslo pre admin účet do kamery a potvrďte OK. Potom kliknite na ikonu listu pre zobrazenie verzie firmvéru.

.

.

Keď už viete, ktorá verzia je nainštalovaná na kamere, môžete pokračovať v inovácií firmvéru. Tu je ako to urobiť v niekoľkých jednoduchých krokoch:

1. Inovácia cez web prehliadač

Vo webovom prehliadači prejdite na menu Setup – System – Upgrade, ďalej kliknite na ikonu Browse, vyberte súbor s aktuálnym firmvérom a kliknite na ikonu Otvoriť. Pre spustenie inovácie kliknite na ikonu Upgrade, môžete vidieť priebeh prenosu firmvéru do kamery. Proces inovácie je ukončení po reštarte kamery, teraz môžete skontrolovať verziu firmvéru ako je popísané v úvode oddielu III.

.

.

.

.

2. Inovácia cez ConfigTool

V nástroji ConfigTool kliknite na ikonu Upgrade – Browse pri kamere ktorú chcete inovovať, vyberte súbor s aktuálnym firmvérom a kliknite na ikonu Open. Pre spustenie inovácie kliknite na ikonu Upgrade, môžete vidieť priebeh prenosu firmvéru do kamery. Proces inovácie je ukončení po reštarte kamery, teraz môžete skontrolovať verziu firmvéru ako je popísané v úvode oddielu III.

.

3. Inovácia cez nahrávacie zariadenie cez web prehliadač

Vo webovom prehliadači prejdite na menu SETUP – IMAGE – REGISTRATION a vyberte kartu Upgrade, ďalej kliknite na ikonu Browse, vyberte súbor s aktuálnym firmvérom a kliknite na ikonu Otvoriť.

.

Vyberte kamery ktoré chcete inovovať. Pre spustenie inovácie kliknite na ikonu Start Upgrade, vyskočí okno s upozornením „Funkcia nahrávania je zapnutá; vypnite funkciu nahrávania. V opačnom prípade môže inovácia IPC zlyhať, pokračovať?“ kliknite na ikonu „Yes“.

.

.

Ďalej môžete vidieť priebeh prenosu firmvéru do kamery. Proces inovácie je ukončení po reštarte kamery.

.