FAQ • 28.05.2024

GDPR - Je v poriadku, keď od nás vyžaduje zákazník skryté kamery? Napr. do skladových priestorov?

Skryté kamery, ako také, nie sú legálne. Pokiaľ máme monitorovaný priestor, vždy o tom musia byť oboznámení všetci ľudia, ktorí sa v ňom pohybujú. Minimálne však musí byť umiestnené viditeľné označenie pred vstupom do monitorovaného priestoru.

Vytvorené: 28.05.2024