FAQ • 28.05.2024

GDPR - Je povolené monitorovanie žiakov a učiteľov v triede? Musí byť rodič informovaný?

Kamery by nemali byť v triedach a na chodbách, pokiaľ na to nie je vážny dôvod.

Áno, zákonný zástupca musí byť vždy informovaný, pokiaľ sa na území školy vyskytuje kamerový systém.

Vytvorené: 28.05.2024