FAQ • 28.05.2024

GDPR - Ide o oprávnený záujem, ak sa analytické funkcie kamerového systému používajú na detekciu a kontrolu používania osobných ochranných prostriedkov, ako je napr. helma, vesta a pod.?

Teoreticky áno. Opäť však záleží na konkrétnom prevádzkovateľovi kamerového systému. Pokiaľ vypracujeme test proporcionality, opäť porovnávame naše záujmy ako prevádzkovateľa kamerového systému – v tomto prípade dodržiavanie bezpečnostných opatrení – so záujmami dotknutých osôb a to, ako veľmi sa ich to týka. Teda ak vyhodnotíme situáciu tak, že naše záujmy nie sú v rozpore, respektíve, že prevažujú nad nárokom na súkromie, tak áno, možné by to bolo. Uvedený test proporcionality by mal v podstate povedať, že kontrolu použitia osobných ochranných prostriedkov nemožno v danom prípade vykonávať bez použitia analytických funkcií kamerového systému, napr. že túto kontrolu nemožno zabezpečiť pracovníkom alebo inou poverenou osobou.

Možno si teda predstaviť, že by boli na účely kontroly použitia osobných ochranných prostriedkov využité inteligentné, resp. analytické, funkcie kamier, ale vždy záleží na konkrétnej situácii.

Vytvorené: 28.05.2024