FAQ • 28.05.2024

GDPR - Ide o oprávnený záujem, ak sa analytická funkcia používa na monitoring prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb do vymedzeného priestoru?

V tomto prípade by tento argument s veľkou pravdepodobnosťou neobstál. V rámci balančného testu si totiž treba položiť otázku, či je možné rovnaký výsledok dosiahnuť aj s menším zásahom do súkromia dotknutých osôb, pričom v tomto prípade by mohlo byť použité aj niektoré jednoduchšie "počítacie či bilančné" zariadenie osôb, ktoré do daného priestoru vstupujú alebo ho opúšťajú. Ďalším „protiargumentom“ by mohla byť napríklad aj spoľahlivosť, resp. chybovosť rozpoznávania tvárí funkcií „face recognition“.

Vytvorené: 28.05.2024