FAQ • 28.05.2024

GDPR - Ako je to v prípade kamier, ktoré sú streamované na verejných platformách a zaberajú verejný priestor?

Prevádzkovateľom je v tomto prípade najčastejšie mesto. Tu tiež záleží na účele monitorovania. Nezákonné by to bolo v prípade, ak je možné rozpoznať identitu občanov, kvalita teda musí byť znížená tak, aby nebolo možné identitu človeka rozpoznať.

Vytvorené: 28.05.2024