FAQ • 28.05.2024

GDPR - Ako je to s povolenou dĺžkou uchovávania záznamu?

Nie je striktne určená legislatívou, no všeobecne sa jedná o 72 hodín. Dlhšie iba v prípadoch, kedy máme vážny dôvod na dlhšie uchovanie.

Vytvorené: 28.05.2024