FAQ • 28.05.2024

GDPR - Ako je to s kamerovým záznamom, kedy kamera sníma verejné priestranstvo, kde bol napr. spáchaný trestný čin a polícia požaduje poskytnutie záznamu?

Záznamy poskytujeme iba v prípade, keď to dovoľuje právny predpis. Ak polícia spíše oficiálnu žiadosť o sprístupnenie informácií zo záznamu, vašou povinnosťou je záznam poskytnúť. Ak žiadosť nemáte, nemusíte záznam poskytnúť.

Vytvorené: 28.05.2024