Forteza 300 nereaguje / je stále v poplachovom stave
FAQ • 15.12.2022

Forteza 300 nereaguje / je stále v poplachovom stave

Treba skontrolovať jej správne otočenie, rovné časti musia byt otočné k sebe a nie naopak.