Externe prizvonenie (gong) pre VTH
FAQ • 25.09.2023

Externe prizvonenie (gong) pre VTH

Je možné použiť výstup na VTH, povoliť v nastavení, výstup je spínaný počas zvonenia VTH, jedná sa o otvorený konektor, takže týmto výstupom je potrebné cez ďalšie externé napájanie spínať ďalšie relé, ktorým je možné spínať podľa potreby.