Dahua dverná jednotka VTO nevolá do aplikácie DMSS
FAQ • 14.12.2022

Dahua dverná jednotka VTO nevolá do aplikácie DMSS

V prípade, ak dverná jednotka nevolá do aplikácie DMSS, je potrebné skontrolovať nastavenia notifikácií v telefóne a aj v samotnej aplikácii DMSS. V prvom kroku je potrebné v nastaveniach aplikácie identifikovať či sa v DMSS nachádza možnosť pre povolenie a spravovanie notifikácií. Ďalším dôležitým krokom je kontrola správy notifikácií v smartfóne, aby sa zabezpečilo, že aplikácia má dostatočné práva na zobrazovanie notifikácií. Okrem toho je nevyhnutné skontrolovať správnosť skenovania QR kódu, pretože v prípade viactlačidlovej jednotky je nevyhnutné, aby bol QR kód priradený k správnemu bytu. Pri jednotlačidlovej jednotke je možné v sieťovom nastavení skenovať okrem QR kódu aj SN, čo umožňuje ďalšie možnosti identifikácie zariadení.