Čo znamená, keď je PIR snímač kombinovaný s mikrovlnným detektorom (MW)?
FAQ • 11.01.2013

Čo znamená, keď je PIR snímač kombinovaný s mikrovlnným detektorom (MW)?

ČO ZNAMENÁ KEĎ JE PIR SNÍMAČ KOMBINOVANÝ S MIKROVLNNÝM DETEKTOROM (MW) ?

Tento detektor reaguje okrem tepelného žiarenia na zmenu vlnenia vychádzajúceho od osoby či predmetu, pohybujúceho sa v sledovanom priestore.
Detektor sa skladá z vysielacej a prijímacej časti, a vyhodnocovacích obvodov. Používané frekvencie sú 9 až 11 GHz. Dôležitým prvkom pri tomto druhu detektorov je nastaviteľná citlivosť a dosah, pretože je nutné eliminovať mikrovlnné vlnenie z okolia, ktoré je schopné prechádzať aj cez pevne prekážky (sklo, stena, dvere).

Tak ako pri štandardných detektoroch, je výstup tvorený zopnutím alebo rozopnutím bezpotenciálneho kontaktu relé. Proti neoprávnenej manipulácii je zabezpečený zaisťovacím kontaktom. 

Mikrovlnné detektori sú charakteristické vyšším odberom napájacieho napätia. Oproti infračerveným snímačom nie je možné nastavenie zónovania, napr. PetAlley. Bývajú často realizované  v kombinácii s PIR snímačmi.