Aké výhody poskytuje PIR+MW detektor pohybu?
FAQ • 11.01.2013

Aké výhody poskytuje PIR+MW detektor pohybu?

Detektor pohybu s duálnou PIR+MW technológiou (infračervený senzor + mikrovlnný senzor) kombinuje dva typy detekčných technológií. Vďaka tomuto riešeniu je možné získať spoľahlivejšiu detekciu pohybu, pretože využíva nielen pasívny infračervený senzor (PIR) na detekciu objektov vyžarujúcich  teplo, ale aj mikrovlnný senzor, ktorý vysiela  mikrovlnné signály a meria ich odrazy od objektov, čo umožňuje presnejšiu detekciu pohybu. Kombinácia týchto technológií zvyčajne vedie k vyššej presnosti detekcie a menšiemu počtu falošných poplachov.

Pri týchto typoch detektorov je kľúčovým faktorom nastaviteľná citlivosť a dosah. Je nevyhnutné nakonfigurovať ich takto, keďže  je nutné eliminovať mikrovlnné vlny z okolia.