Časozber Dahua – ukladanie snímkov na úložisko
FAQ • 08.10.2018

Časozber Dahua – ukladanie snímkov na úložisko

ČASOZBER

Časozber nazývaný aj ako timelapse je technika, pri ktorej sa v určitom časovom intervale zaznamenávajú snímky. Na základe takto získaných snímok je možné vytvoriť zrýchlené video. Táto technika umožňuje zaznamenávať dlhé procesy alebo pomalé zmeny, ktorou môže byť napríklad stavba budovy.

ZARIADENIA, POTREBNÉ PRE VYTVORENIE ČASOZBERU

Pre vytvorenie časozberu potrebujeme mať kameru, ktorá podporuje ukladanie snímok na úložisko, či už sa jedná o FTP server alebo SD kartu.

AKO VYTVORIŤ ČASOZBER

1. Nastavenie ukladania snímok na FTP server alebo SD kartu

Vo webovom rozhraní kamery vyberte možnosť Setting – Camera - Video a vyberte kartu Snapshot.  Vyberte možnosť ako chcete ukladať snímky (v našom prípade General). Ak zvolíte možnosť Event, tak sa snímky budú ukladať na základe konkrétnej udalosti, napríklad pri detekcii pohybu. Následne vyberte časový interval, počas ktorého sa budú snímky zaznamenávať.

Následne vyberte možnosť Storage - Schedule. V plánovači vyberiete možnosť Normal.

Kliknutím na možnosť Schedule nastavíme, na aké úložisko sa majú snímky ukladať (FTP server alebo SD karta).

 

V prípade ukladania na FTP server, je potrebné nastaviť IP adresu, port, prihlasovacie údaje a priečinok, kam sa majú snímky na FTP server ukladať.

2. Nastavenie ukladania snímkov na FTP server alebo hard disk

Vo webovom rozhraní kamery vyberte možnosť Setup – Image – Encode a vyberte kartu Snapshot. Vyberte kanál, odkiaľ chcete snímky získavať a spôsob, akým chcete snímky zbierať (v našom prípade Timing). Ďalej nastavte časový interval, počas ktorého sa budú snímky ukladať.

Kliknutím na možnosť Schedule nastavíme pre daný kanál typ zaznamenávania snímky (Regular).

Pokračujeme v nastavení miesta uloženia snímkov (FTP alebo HDD). V prípade ukladania na FTP server, je potrebné nastaviť IP adresu, port, prihlasovacie údaje a priečinok, kam sa majú snímky na FTP server ukladať. Klikneme na Storage – FTP – Record.

Pri ukladaní snímok na hard disk, treba mať na pamäti, že snímky sa vám môžu premazať po zaplnení disku záznamom. Preto je optimálne použiť iný disk pre ukladanie snímok.

KONTROLA ULOŽENÝCH SNÍMOK

Na FTP serveri sa vytvoril priečinok, ktorý sme nastavili v predchádzajúcich krokoch. Pre kontrolu môžeme súbor otvoriť.

VYTVORENIE ČASOZBERNÉHO VIDEA

Z uložených snímok môžete vytvoriť výsledné časozberné video pomocou aplikácie určenej na úpravu videa.