Bilancia a zobrazenie stĺpcov podľa „záujmu“
FAQ • 26.09.2023

Bilancia a zobrazenie stĺpcov podľa „záujmu“

Bilancia obsahuje veľa stĺpcov / hodnôt, ktoré vieme počítať / zobrazovať. Pravým tlačidlom myši sa dajú stĺpce skryť / zobraziť, následne kliknúť na tlačidlo „uložiť zobrazenie“. Po tomto úkone sa užívateľom zobrazujú hodnoty, ktoré chce. Existujú 2 druhy zobrazení: 1. Zobrazenie osoby 2. Zobrazenie skupiny (2 a viac ľudí). V prípade exportu celej skupiny daný export obsahuje prvú stránku sumárnej bilancie skupiny (stĺpce, ktoré sme si uložili pre skupinu) a následne sa na každej ďalšej stránke nachádzajú užívatelia, ktorí sú v danej skupine.