Aký typ kábla pouziť pre 2 vodičové systémy?
FAQ • 18.02.2013

Aký typ kábla pouziť pre 2 vodičové systémy?

Matej Malovec

Pre optimálne pripojenie 2-vodičových systémov sa odporúča použiť DDZ kábel, ktorý je dostupný v katalógu produktov na našej webovej stránke. Ide o netienený krútený pár s prierezom 2 x 1,5 mm2.  Ak by sa na pripojenie 2-vodičového systému použil krútený pár s tienením, mohlo by pri prenose informácií dôjsť ku rušeniu.