Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433 MHz a 868 MHz?
FAQ • 15.06.2015

Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433 MHz a 868 MHz?

Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433MHz a 868 MHz?

.Legislatíva EÚ o rádiových komunikáciách jednoznačne odporúča, ak nie aj nariaďuje prechod z frekvencie 433MHz na 868MHz kvôli spoľahlivosti a prípadnému narušenia systému EZS. CEPT / ERC / REC 70-03, 2009/381 / ES

Podľa všeobecného povolenia na využívanie rádiových frekvencií na prevádzkovanie zariadenia krátkeho dosahu pre nešpecifikované stanice je maximálny vyžiarený výkon zákonom obmedzený na hodnotu 10 mW u frekvenčného pásma 433 MHz a na hodnotu 25 mW u frekvenčného pásma 868 MHz.

S maximálnym vyžiareným výkonom tiež súvisí vzdialenosť, na ktorú môžu tieto zariadenia komunikovať. Pásmo 433 MHz sa väčšinou používa pre komunikačné riešenia na krátke a stredné vzdialenosti, teda do 300m. Poskytuje lacný a jednoduchý spôsob, ako nadviazať spojenie dvoch zariadení. Avšak toto pásmo je veľmi vyťažené a môže dochádzať k vzájomnému rušeniu s ostatnými zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii.

Predpisy pre pásmo 868 MHz sú viac obmedzujúce ako tie pre pásmo 433 MHz. Vzdialenosť, na ktorú môžu dve zariadenia komunikovať je cca 500m, dá sa teda hovoriť o stredne veľkom dosahu. Interferencie s inými zariadeniami pracujúcimi na frekvencii 868 MHz sú redukované a tým je zaistená lepšia kvalita prenosu informácie.

Konkrétne podmienky pre poplachové zariadenia

1. Rádiové kmitočty uvedené v tabuľke slúžia výlučne pre poplašné systémy využívajúce rádiovú komunikáciu k indikácii poplachu vo vzdialenom mieste a systémy pre privolanie pomoci, ktoré umožňujú spoľahlivú komunikáciu osobám v núdzi. Jedná sa o zariadenia s nízkym kľúčovacím pomerom s vysokou spoľahlivosťou, ktorá vďaka pravidlám stanovujúcim nízke celkové využitie spektra zaisťujú vysoko spoľahlivý prístup ku spektru a prenosy v zdieľaných pásmach