Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433 MHz a 868 MHz?
FAQ • 15.06.2015

Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433 MHz a 868 MHz?

Frekvencie 433 MHz a 868 MHz sú frekvencie často používané v rôznych typoch bezpečnostných systémov. Medzi týmito frekvenciami existuje niekoľko základných rozdielov.

Legislatíva európskej únie (ERC Recommendation 7003, Rozhodnutie komisie 2006/771/ES) odporúča prechod z frekvencie 433 MHz na 868 MHz z dôvodu vyššej spoľahlivosti a minimalizovania možného narušenia bezpečnostného systému.

Na základe všeobecného povolenia na využívanie rádiových frekvencií pre prevádzkovanie krátkodosahových zariadení, ktoré nie sú špecifikované pre konkrétne stanice, je maximálny vyžarovaný výkon obmedzený na 10 mW vo frekvenčnom pásme 433 MHz a na 25 mW pre frekvenčné pásmo  868 MHz.

  • 433 Mhz

Pásmo s pracovnou frekvenciou 433 MHz sa používa pre komunikačné riešenia, ktoré sú určené na krátke a stredné vzdialenosti. Toto frekvenčné pásmo býva obvykle veľmi vyťažené vďaka čomu dochádza ku vzájomnému rušeniu s ostatnými zariadeniami na tejto frekvencii.

  • 833 Mhz

Predpisy týkajúce sa frekvencie 868 Mhz sú viac obmedzujúce v porovnaní s 433 Mhz frekvenciou. 868 Mhz má stredný dosah vzdialenosti. Táto frekvencia zaisťuje menšie rušenie, čo poskytuje bezpečnejší prenos informácií.