Ako vypočítam potrebnú kapacitu akumulátora?
FAQ • 22.03.2013

Ako vypočítam potrebnú kapacitu akumulátora?

AKO VYPOČÍTAM POTREBNÚ KAPACITU AKUMULÁTORA ?

Príkon P, ktorý spotrebúvajú spotrebiče sa udáva vo Wattoch, hodnota sa označuje W. Ďalší parameter, ktorý udáva pracovné podmienky je napätie U, hodnota sa udáva vo Voltoch, skratka V. Z týchto dvoch parametrov sa počíta prúd I, udávaný v Ampéroch, značka A, podľa vzorca

Príkon P[W] = U[V] x I[A]

Napríklad :
Pre  zabezpečovací perimetrický  systém  pracujúci pri napätí 12VDC uvádzame max. odber 900mA .
GSM komunikátor pre zasielanie poplachových správ má odber 300mA.
Externé vyhrievacie teliesko 12VDC  heater má výkon 6W.
Systém bude na objekte zapínaný len na noc v čase od 22:00 do 07:00 hod.

Hodnotu zálohovania potrebnej spotreby energie pre chod systému môžeme vyjadriť aj v Ampérhodinách Ah

C[Ah] = I[A] x t[hod]

v konkrétnom príklade
 C[Ah] = 0,9A + 0,3A + (6W/12V)  x 9hod = 15,3Ah 

Z výsledku je zrejmé, že spotrebovaná elektrická energia pri použití akumulátora s napätím 12V bude cca 15Ah, potrebujeme teda 12V akumulátor s kapacitou rovnou alebo vyššou. 
Použijem TP 12-18.