Ako vypočítam potrebnú kapacitu akumulátora?
FAQ • 22.03.2013

Ako vypočítam potrebnú kapacitu akumulátora?

Správny výpočet kapacity akumulátora si môžeme ukázať na jednoduchom príklade.

Príklad: Potrebujeme vypočítať kapacitu akumulátora pre perimetrický systém.

Pre  perimetrický  systém  pracujúci pri napätí 12 V DC uvádzame max. odber 900mA.

GSM komunikátor pre zasielanie poplachových správ má odber 300mA.

Externé vyhrievacie teliesko 12 V DC má výkon 6W.

Systém bude na objekte aktívny len v noci v čase od 22:00 do 07:00 hod.

 

V prvom kroku musíme poznať technické údaje o zariadení, ktoré chceme zálohovať. Pre náš účel, musíme poznať výkon [R] zariadenia, ktorý dané zariadenie spotrebuje. Príkon každého zariadenia sa udáva vo wattoch [W]. Ďalším dôležitým parametrom je napätie [U] a jeho hodnota sa udáva vo voltoch [V]. Z týchto dvoch parametrov vypočítame elektrický prúd [I],  ktorého hodnota je udávaná v ampéroch [A].

Prúd vypočítame podľa vzorca:

I [A] = U [V] / R [W]

Hodnotu zálohovania potrebnej spotreby energie pre chod systému môžeme vyjadriť aj v ampérhodinách Ah.

Pre výpočet kapacity batérie C udávaný v ampérhodinách [Ah] budeme potrebovať prúd a čas t udávaný v hodinách [hod].

C [Ah] = I [A] x t [hod]

takže náš výpočet bude vyzerať nasledovne:

 C [Ah] = 0,9 A + 0,3 A + (6 W/12 V)  x 9 hod = 15,3 Ah

Z tohto výpočtu vyplýva, že akumulátor s napätím 12 V bude mať spotrebu približne 15 Ah. Preto potrebujete akumulátor s kapacitou viac ako 15 Ah. Pre našu perimetrickú ochranu použijeme teda akumulátor TP 12-18.