Ako nastavím DIP prepínače pre Easydoor DJ 2T?
FAQ • 16.05.2013

Ako nastavím DIP prepínače pre Easydoor DJ 2T?

Matej Malovec

  • Adresy 16 32
  • 16-piaty DIP prepínač ON
  • 32-všetky adresovacie prepínače OFF
  • Je nutné na poslednom monitore na zbernici prepnúť šiesty DIP prepínač do pozície ON