Adresovanie tlačidiel
FAQ • 15.12.2022

Adresovanie tlačidiel

Postup je uvedený v manuáli. Štandardne sa "odvesí" hlavná elektronika, na zadnej strane sa zapne programovací mód (DIP do červenej polohy). Následne sa nastaví požadovaná adresa, elektronika sa zasunie do svorkovnice a stlačí sa konkrétne tlačidlo. Takto sa postupuje ďalej. Po ukončení adresovania je nutné vypnúť programovací mód.