Čo znamená bezkontaktný imobilizér?
FAQ • 01.11.2014

Čo znamená bezkontaktný imobilizér?

Anonym

Čo znamená bezkontaktný imobilizér?

Komfortný systém, kedy deaktivácia/aktivácia imobilizéru prebieha bez nutnosti stláčania tlačidla. Dosah je cca 5 metrov.