Turniket sa pretočí viackrát po priložení karty
FAQ • 15.12.2022

Turniket sa pretočí viackrát po priložení karty

Je potrebné nastaviť menší čas zopnutia relé na kontroléri, pretože turniket funguje na princípe impulzu, po ktorom čaká na pretočenie turniketového ramena. Pokiaľ má kontrolér zopnuté relé, počas tohto okamihu zopnutia sa dá rameno pretáčať.