Technické dotazy na produkty Entry
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Entry

Anonym

Defaultný (východzí) IP kontrolór rady C3 – 192.168.1.201

Defaultný (východzí) login do ZKAccess – admin / admin

Defaultné (východzie) heslo pre kontrolér – bez hesla

Reset kontroléra – 3x hore dole 7my DIP (ON-OFF, ON-OFF, ON-OFF východzia poloha OFF)

Čítačka nenačíta karty – je potrebné skontrolovať, či nie je čítačka nainštalovaná na kovovom podklade, ktorý tlmí signál. Chyba môže byť spôsobená aj použitím nevhodne zvolených kariet (125 kHz vs. 13,56 MHz).

USB čítačka nenačíta – do kolónky pre číslo karty je možné vložiť iba čísla, čítačka vkladá znaky, ktoré sú na klávesnici nad písmenami, preto je potrebné mať klávesnicu prepnutú na anglickú alebo mať pri písaní stlačený kláves SHIFT. Čítanie čítačky ako takej je možné skontrolovať s pomocou textového (.txt) dokumentu – pokiaľ sa pri písaní zobrazujú znaky "šščržýáíé" je potrebné prepnúť klávesnicu.

USB čítačka a čítačka pri dverách nenačítajú zhodné čísla – je potrebné zjednotiť výstupný formát. Výstupom USB je 4-bitové číslo, výstupom z MIFARE je podľa nastavenia Wiegandu 3-bitové (Wiegand 26) alebo 4-bitové (Wiegand 34) číslo karty.

Nastavenie Wiegandu na čítačke - čítačky radu ProID navyše disponujú žltým káblom, po ktorého pripojení na GND je na výstupe Wiegand 34 (4 bity). V prípade nezapojenia žltého kábla je na výstupe Wiegand 26 (3 bity).

Kontrolér nie je možné pridať do softvéru – najprv je potrebné skontrolovať, či je zakúpený správny kontrolér ZKAccess 3.5 / ZKBioAccess používa štandardné kontroléry. Do ZKBioSecurity sa pripájajú PRO kontroléri. Je potrebné zvoliť vhodné kombinácie.

Zapojenie čítačky na kontrolér (zákazník chce manuál) – k dispozícii nie je žiadny manuál ani popis, popisy sú priamo na zadnej strane čítačky, pod jej zadným krytom – je tu názov a farba kábla. Popisy svoriek sú aj na kontroléri, s ktorým je nutné prepojenie 1:1.

Vzdialenosť medzi kontrolérom a čítačkou Wiegand - odporúčaná maximálna vzdialenosť je 70 m.

Načítanie údajov z kontroléra v rámci nastavenia – z kontroléra nie je možné stiahnuť jeho konfiguráciu, všetky údaje o nastavení sú v softvéri a pokiaľ zákazník nemá zálohu, tak o nastavenie môže prísť. Z kontroléra je možné stiahnuť iba karty bez mien užívateľov (u verzie PRO je možné aj vrátane mien užívateľov).

Zálohovanie a obnova databázy – pokiaľ si zákazník vytvorí zálohu prostredníctvom softvéru v systéme/záloha databázy, môže si ju na druhom PC kompletne obnoviť. Cez softvér ZKAccess 3.5 nie je možné nastavovať systém z viacerých PC naraz.

Nastavenie adresy RS-485 – adresa sa nastavuje na DIP svorkách vedľa konektora RJ-45.

Nefunguje čítačka odtlačkov prstov – je potrebné stiahnuť správny driver (ovládač) a súčasne skontrolovať, či má zákazník správnu verziu, nakoľko sú iné čítačky pre kontrolérov C3 resp. Atlas.

Použitie externého zdroja pri zámku / napájaní priamo z dosky – nastavuje sa priamo na doske kontroléra prostredníctvom jumperov podľa pokynov v manuáli (kontrola správnej polohy jumperov).

Zapojenie kontrolérov cez RS-485 + posledné cez RJ – také zapojenie nie je možné. Kontrolér nefunguje ako prevodník IP/RS-485 a je potrebné zvoliť jediný spôsob zapojenia.

Licencovanie ZKBiosecurity – je potrebné vykonať online aktiváciu cez súbor, ktorý bol zákazníkovi zaslaný. Číslo licencie – ktoré zákazník tiež dostal – nemožno použiť.