Kamerové systémy, pripojenia a licencie
FAQ • 21.02.2023

Kamerové systémy, pripojenia a licencie

Anonym

Ako preniesť licenciu na druhý PC? - Deaktivovať ju na pôvodnom PC a aktivovať na novom PC. V prípade, ak sa pôvodný PC nedá spustiť a zlyhal, je potrebné kontaktovať technickú podporu.

 

Prečo sa kamera prepne do H.265 po pripojení do NVR? – Z dôvodu zvolenej funkcie autoswitch H.265 v nastaveniach NVR - Camera / cameralist.

 

Nová kamera nefunguje v staršom NVR. – Kameru je potrebné prepnúť do režimu kompatibility.

 

Nie je možné pridať EČV do databázy NVR. - V NVR musí byt HDD disk, resp. musí byť voľné miesto na HDD disku.

 

Možnosť pridať IP kamery do XVR na vedľajší monitor. Nie je možné.

 

Ako detegovať výpadok napájania na NVR/XVR? – Možné cez relé.

 

Ako nastaviť odosielanie mailov na NVR/XVR/kameru? – Cez SMTP.

 

Čas na kamerách a NVR je rozdielny.– Je zapnutá synchronizácia času na kamerách a je potrebné ju vypnúť. 

 

Ako pripojiť kameru na plochý kábel (výťahový)? -  Je potrebné použiť pasívne prevodníky LR1002.

 

Čo robiť, ak v Avigilone „seká“ po určitom čase live view? – Je potrebné vykonať aktualizáciu GPU ovládača (obzvlášť platí pre Intel iGPU).

 

Server sa môže vypínať, aj keď je poškodená DB Avigilonu – nachádza sa k nájdeniu v logoch aplikácie s nasledovnou hláškou „Low level exception caught! Thread: Hawk.ChildProcessService“. - V tomto prípade je potrebné odlicencovať server a zmazať dáta, odporúčaná je kompletná preinštalácia servera. 

Nastal problém pri upgrade ACC licencie. - Ak nefunguje automaticky, je potrebné skúsiť manuálne upgrade, ak nejde ani manuálne, je potrebné volať technickú podporu Avigilon (najlepšie vždy nainštalovať up-to-date verziu).

Server / klient sa vôbec nezapne. – Chyba môže byť v zdroji alebo v doske.

 

Server „seká“ / nefunguje správne. - Treba pozrieť, či nie je vyťažená RAM alebo skúsiť reštart PC.

 

Kamery sa odpájajú / vypínajú. – Potrebné vykonať aktualizáciu najnovšie firmvéru. (toto je veľmi dôležité hlavne pri Avigilon rada H4A-BO1-IR-B, nakoľko sa daný problém s firmvérom vyskytuje pomerne často.

 

ACC server sa nezapne. – Chyba je v HDD disku.

 

Nefunkčný obraz. – Potrebné skontrolovať kabeláž a ak je použitý prevodník, je vhodné ho skúsiť vymeniť.

PC sa zapne, avšak nenabootuje WIN OS. – Potrebné pozrieť v BIOS-e prioritu bootovania pre Windows Boot.

„Manager“ musí byť vždy prvý.

 

Nenabootuje do WIN a dá sa dostať len do BIOS-u. – Potrebné pozrieť, či je viditeľný disk. Ak nie, tak v tom prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o chybu SSD/HDD disku.

 

Obraz PC/ servera je v malom rozlíšení.- Potrebné skúsiť preinštaláciu GPU ovládača.

 

PC sa vypína pod záťažou.- S najväčšou pravdepodobnosťou ide o prehrievanie – odporúčame ho vyčistiť zvnútra alebo poslať na platenú RMA.

 

Do PC sa nedá dostať, pretože sa zmenilo heslo.–  Buď niekto zmenil alebo zabudol heslo,  prípadne sa jedná o ransomware – v tomto prípade opatrne, keďže sa najčastejšie vedú útoky cez zapnuté RDP.

 

Sieťová karta sa deteguje.- Zadajte “netsh winsock reset” a potom stlačte Enter na sklávesnici. Počkajte, kým sa príkazový riadok zresetuje. Po dokončení sa zobrazí „Winsock reset dokončený úspešne“.

Na dokončenie je potrebné reštartovať počítač.

 

Sieťová karta má výpadky. - Reinštalácia LAN ovládača, pípadne BIOS update.

 

SmartPSS sa „zasekáva“ / nefunguje. – Treba odinštalovať a zmazať súbory, čo ostali po odinštalácií, pozrieť a premazať registre a následne reštartovať systém. Nainštalovať najnovšiu dostupnú verziu.

 

HP Z2 zobrazuje artefakty a mrzne pri boote / načítavaní. – V tomto prípade je nutné aktualizovať BIOS.

 

Avigilon analýza nefunguje správne. - Treba vykonať update Avigilon, Avigilon Analytics , NVIDIA

a Quadro ovládača.

 

Zabudol som heslo od Avigilon servera. - dá sa vyriešiť nasledovne: Vypnúť server, nájsť zložku „AvigilonConfig“ - \AvigilonConfig\Db\DirectoryShared\Users. Zmazať zložku Users a prihlásiť sa pod menom administrátor

– malo by vyzvať na zmenu hesla.

 

Server si nedokáže korektne uložiť nastavený čas a boot prioritu. - V tomto prípade sa jedná o nefunkčnú batériu CMOS, ktorá sa nachádza na základovej doske.

 

Problémy s LPR Dahua:  Spojenie medzi kamerou a LPR Dahua, kedy neprenáša fotky a neotvára rampu. – Kontrola mena hesla - spojenia medzi kamerou a LPR Dahua, kontrola prepojenia alarmových výstupov na kamere/barionete so závorou.

 

Problémy s aktiváciou licencií Avigilon. - S najväčšou pravdepodobnosťou je licencia použitá na inom PC zariadení, pripadne nebola deaktivovaná, ak preto nefunguje automatická aktivácia licencií, je potrebné kontaktovať našu technickú podporu s touto chybou, prípadne bude potrebné kontaktovať technickú podporu Avigilonu.

 

Nefunguje pripojiť Dahua kameru do Avigilonu. – Je potrebné aktualizovať firmware,  skontrolovať masku siete a bránu s kamerami, ktoré sú na serveri pripojené. Prípadne skúsiť nasledovný postup: 1.Vypnutie autorizácie ONVIF-u 2. Nastavenia 3. Network 4. Platforma prístupu / Access platform Zapnutie Motion Detect pre kamery - zmena z H265 na H264 (prednastavené nastavenie kamery).

Avigilon PC sa reštartuje. - Po štarte PC ideálne ihneď v „servisoch“ (services.msc) zakázať službu Avigilon Control Center.  Následne zálohovať priečinok AvigilonConfig a priečinok Avigilon z c://programdata. Skontrolovať dátové disky, ak je chybný, je potrebné ho vymeniť. Ak sa po povolení služby bude server aj naďalej reštartovať, opäť  je potrebné zakázať službu Avigilon Control Center, vymazať dátové úložisko (priečinky AvigilonData). Po zmazaní otvoriť Avigilon admin tool a nakonfigurovať nové úložisko, nakoniec je možné spustiť služby.

 

Reset hesiel Dahua rekordérov / kamier. - Staršie kamery je potrebné resetovať len prostredníctvom hardvéru cez tlačidlo alebo „skratovaním“ dierok na plošnom spoji. Staršie rekordéry je potrebné resetovať cez denné heslo(?denné) požiadaním na TSS podpore. Nové kamery a rekordéry je potrebné resetovať požiadaním nového hesla cez email a aplikáciu DMSS.

 

Pískanie rekordéru / chybné HDD.- Možnosť vypnúť cez možnosť ALARM – EXCEPTION.

 

Pripojenie nových kamier Dahua do starého rekordéru alebo NKB1000. - V prípade, ak pripájate novu kameru pod starý rekordér a nebude toto pripojenie fungovať, je potrebné v kamere zmeniť spôsob prihlasovania v nastaveniach kamery: SYSTEM – SAFETY (zo SECURE MODE na COMPATIBILITY MODE).

 

V Avigilone nenahrávajú Dahua kamery na MD. – Potrebné skontrolovať, či je MD v kamere zapnuté, reset kamery a update FW kamery.

 

Rozdelenie Avigilon licencií. - Kontaktovať technickú podporu TSS Group.

 

STK – technickej kontrole nefunguje kamera / čítačka. - Najrýchlejšia pomoc je odpojiť čítačku z USB prevodníku a zapojiť naspäť. Ak nepomôže odpojenie, môžeme zadať cez Teamviewer kód ručne, aby mohli pracovníci začať s kontrolou alebo uzavrieť vozidlo. Po ukončení všetkých kontrol na linke je potrebné resetovať zariadenie PC.

 

Nefunguje Dahua P2P. – Potrebná kontrola sériového čísla, mena, hesla, verzie firmvéru a používaného softvéru alebo aplikácii, kontrola IP adresy, masky a brány. Ak stále nefunguje prednastavené nastavenie rekordéru, chyba môže byť aj internetový poskytovateľ, prípadne nastavenie routera, ktorý blokuje P2P. P2P komunikácia nesmie byť zablokovaná. Porty, ktoré P2P využíva pre komunikáciu sú nasledovné:

 

P2P Server(for hole punching):8800-8803, TCP/UDP

P2PRelay(for transfer):8900-8903, TCP

P2PAS(for register) :12366, TCP

WEB: 80, 443, TCP

GMS(GoogleMobile Service):8180, TCP/UDP

UPD: 16759~65535  (ak je to možné, otvoriť všetky UTP porty)

Služba funguje na náhodne použitých portoch z rozsahu medzi 16759 až 65535. Odporúčame otvoriť všetky tieto UDP Porty.

 

Nefunguje HDCVI kamera 5 Mpx. - Nekompatibilný rekordér alebo merací prístroj PFM906, preto je potrebné Overiť, či je rekordér 4K, ak nie, podpora je len 5M-N rozlíšenia, čiže treba kameru prepnúť do 2Mpx. Ak rekordér podporuje 4K, je potrebné vykonať upgrade firmvéru rekordéra.

 

Ako vypnúť / zapnúť mobilné notifikácie. – Prostredníctvom nasledovného návodu: \\windata\TSS\05_ZO\ZO_TECHNICKA_PODPORA\CCTV\Firmy\Dahua\Navody\DMSS_NVR_notifikácie.pdf

Avigilon RTSP adresy streamov. – 1. Primárny RTSP: rtsp://10.10.10.143/defaultPrimary?mtu=1440&streamType=u 2. Sekundárny RTSP: rtsp://10.10.10.143/defaultSecondary?mtu=1440&streamType=m 3. URL pre snapshot: http://10.10.10.143/media/cam0/still.jpg?res=max

 

Nefunguje WebEndpoint. - Vypnúť službu ACC WebEndpoint v servisoch (services.msc) a skúsiť odstrániť konfiguračný súbor ,,WebEndpoint.config.yaml,, z priečinka C:\ProgramData\Avigilon\WebEndpoint Config.
Ak je problém s pripojením na službu webendpoint, skontrolujte či je v PC nastavená správna časová zóna  a zapnutý posun času.

 

Kamery s Avigilon softvérom nemajú synchronizovaný čas. - Riešením je zapnúť NTP server na Windows serverovom počítači Avigilon. Vo firewall povoliť port 123 a následne synchronizovať čas s PC cez nasledovný súbor: \\windata\TSS\05_ZO\ZO_TECHNICKA_PODPORA\CCTV\Firmy\Avigilon\Softver\lokálny_NTP_server.zip

 

Nezobrazí sa Lokalita v rámci siete cez Avigilon klienta, preto nie je možné sa na ňu prihlásiť alebo vidieť len jednu lokalitu namiesto dvoch. - Stáva sa to väčšinou pri klonovaní „Image windows“ a môže sa stať, že dva servery v lokálnej sieti sa v klientovi „nevidia“. Je potrebné vykonať zálohu servera a zálohu licencií.  Následne odpojiť kamery, odregistrovať licencie online, vypnúť server, odstrániť server dát a server bak z priečinka C:\ProgramData\Avigilon a súčasne aj cluster.dat a cluster.bak z priečinka C:\AvigilonConfig\Cluster. Potom treba spustiť server, aktivovať licencie a obnoviť pripojené kamery zo zálohy.

 

Zmena portu v Avigilon Webendpoint. - Vypnite službu Avigilon Control Center Webendpoint (services.msc) C:\ProgramData\Avigilon\WebEndpoint Config , upravte súbor: WebEndpoint.config.yaml. Na konci je port 8443, ktorý je potrebné prepísať, uložiť a následne spustiť službu.

 

Vypnutie pískania disku. – Dostupné v Alarmy – exception / výnimka, prípadne nastavenie Motion Detect Taktiež v menu Alarm.

 

Upgrade verzií ACC4 na ACC7. – CORE VERZIA - z ACC4 na ACC7 je zdarma.

STANDARD ENTERPRISE VERZIA - pre upgrade Avigilonu z ACC4 na ACC5 je potrebná jednorazová upgrade licencia pre server. Cena pre server s 1 kamerou je rovnaká ako pre server s 36 kamerami, pričom upgrade následne prebieha preinštalovaním.

Pre upgrade Avigilonu z ACC5 na ACC7 je potrebná ugrade licencia, odvíjajúca sa od počtu kanálov pôvodných licencií. Upgrade prebieha preinštalovaním pôvodnej najnovšej verzie ACC5 na najnovšiu ACC7. V prípade, ak upgrade spojíte s výmenou za nové PC zariadenie, môžete na starom PC deaktivovať online ACC5 Avigilon licenciu a na nový PC ju priamo aktivovať pod nový ACC7 spolu s upgrade licenciou. 

ACC7 nepodporuje Windows 7, ani Windows Server 2012.

ACC7 podporuje Windows Server 2012 R2 a vyšší operačný systém.

 

Odrazy v dome kamerách na skle. - Najväčší vplyv na odrazy má znečistené plexisklo. Odrazy sú viditeľné hlavne na miestach, kde IR svetlo nedosvieti, čiže v tmavých miestach scény. Keď je kamera v interiéri, nečistoty na skle nie sú viditeľne, nakoľko je IR viditeľné vo všetkých častiach obrazu.

 

Informácie o 5MN (5 Mpx?)rozlíšení. - 5M-N rozlíšenie je horizontálne o polovicu menšie rozlíšenie. Rozlíšenie je použiteľné pri upravenom pomere na full screen: 

2880x1620 – 16:9 – 5Mpx rozlíšenie

2592x1944 – 4:3 – 5Mpx rozlíšenie

5M-N rozlíšenie je cca 2,3 Mpx rozlíšenie.

 

Výpadky HDCVI kamier. - Výpadky kamier môžu byť spôsobené nedostatočným napájaním z pohľadu napätia. Ak to dovoľuje kapacita zdroja, môže byť výstup maximálne 14,5 V. Pri nedostatočnom napájaní sa kamera väčšinou odpojí v nočnom režime. „Rušenie“ často ho spôsobujú prevodníky Koax/F/UTP, pripadne zdroj napájania, niekedy sa stretávame s rušením, ktoré sa v mieste kabeláže naviaže a tým ruší signál z kamery, napríklad po zapnutí nejakého iného zariadenia v sieti. Častokrát sa rušenie objavovalo a zmizlo po pohýbaní BNC  konektorov, čo znamenalo, že je chyba v nakrimpovanom konektore a bolo ho potrebné prekrimpovať. Pre odstránenie rušenia môžete zameniť Koax-UTP prevodníky, prípadne vyskúšať separátor napájania pre HDCVI kamery alebo vyskúšať video izolátor pre HDCVI kamery:

https://www.tssgroup.sk/dahua-pfm790-separator-napajania-pre-hdcvi-kamery/

https://www.tssgroup.sk/dahua-pfm791-hd-video-izolator-pre-hdcvi-kamery/

 

Ak toto nepomôže, je potrebné dať kameru na samostatný zdroj /adaptér alebo vyskúšať zo zdroja pre kamery odpojiť ochranný vodič (zelenožltý) a pre napájanie zdroja použite len fázu a neutrálny vodič (nulák). Ak by ani toto nepomohlo, treba vyskúšať kameru pripojiť na krátko krátkym Koax patch káblom mimo pôvodného kábla a konektorov, prípadne prevodníkov, či sa rušenie objaví aj na krátky okamih. Zdroje, ktoré sa štandardne používajú, sú pulzné zdroje náchylnejšie na rušenia. Je možné na skúšky vyskúšať lineárne zdroje, ktoré sú cenovo vyššie, no ak je chyba práve v zdroji, vyrieši to problém s rušením. Ak rušenie nepochádza zo zdroja, lineárny zdroj problém nevyrieši.

 

 Kde sú k dispozícií čísla licencií Avigilon ACC5? - V Avigilone Control Center Admin Tool kliknutím na Správa Licencií. Následne kliknete na ZAKÁZAŤ LICENCIE. Vyberte možnosť MANUÁLNA DEAKTIVÁCIA. Zobrazia sa všetky licencie, ktoré je možné skopírovať do textového dokumentu. Po skopírovaní licencií treba zrušiť deaktiváciu licencií kliknutím na ZAVRIEŤ.

 

Dahua RTSP streamy. – Dostupné na nasledovných adresách:

rtsp://ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

  1. subtype=0 je primárny stream
  2. subtype=1 je sekundárny stream

 rtsp://ip/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0   

 Tvar spolu s prihlasovacími údajmi:

 rtsp://admin:admin@ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

 

ONVIF RTSP:  

rtsp://ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&\proto=Onvif

 

Prepínanie HDCVI kamier do technológie HDTVI, AHD, ANALOG/CVBS a späť. – Pripojte kameru k HDCVI rekordéru a cez OSD menu kamery jednoducho prepnite kameru do režimu, ktorý požadujete. V prípade, ak chcete kameru prepnúť späť na HDCVI rozlíšenie, je potrebné použiť prepínač PFM820 https://www.tssgroup.sk/dahua-pfm820-prepinac-hdcvi-kamier  Pri PTZ kamere platí to isté, no v prípade, ak máte ku kamere pripojenú RS485 a viete kameru cez toto rozhranie otáčať, dostanete sa do menu kamery vyvolaním presetu 95. V menu kamery je možné vybrať technológiu, ktorú požadujete.

  

Postup pripojenia mikrofónu ku kamere. - Na mikrofóne nájdete konektory 12V – ZEM – OUT. Do 12 V pripojíte z jednosmerného zdroja + ZEM – sem privediete mínus zo zdroja, OUT – tento kontakt pôjde do mikrofónového vstupu na kamere. Mikrofónový vstup na kamere je štandardne čierny CINCH označený ako audio IN. Na stredný kontakt privediete vodič z OUT výstupu mikrofónu a zo ZEM mikrofónu pripojíte na uzemnenie konektoru kostru konektoru.

 

Prepínanie citlivosti DAY / NIGHT. – Toto nastavíme cez OSD menu HDCVI kamery. Nízka citlivosť pre prepnutie z denného do nočného režimu znamená, že počas tmy sa zatiaľ nemusí prepnúť do nočného režimu. Vysoká citlivosť pre prepnutie z denného do nočného režimu znamená, že za denného svetla môže ostať v čiernobielom režime. 

 

Obmedzenia HDCVI rekordérov. - Nefungujú pri XVR zariadeniach IVS funkcie počas zapnutia IP kanálov. Rovnako tak nefunguje ani analýza v XVR na IP kamerách.

 

Obmedzenie NVR /XVR rekordéra pre zobrazovanie živého streamu a záznamu. - Rekordéry majú obmedzenie pre zobrazovanie. V datasheete je to decoding capability. Ak je decoding capability 8 x 2 Mpx, pri 4Mpx sa zobrazí rekordér 4 x 4 Mpx alebo 2 x 8Mpx.

 

Nastavenie časozberu na Dahua kameru ukladaním na FTP. – Vo video / snapshot nastavíme interval ukladania snímkov. V kalendári nastavíme obdobie ukladania snímkov. V storage / destination nastavíme cieľ ukladanie FTP a nastavíme parametre FTP.

 

Viaceré servery majú rozdielne časy, čo zapríčiňuje odchýlky času kamier a následné problémy s kamerovým záznamom. - Treba použiť https://www.timesynctool.com/ a jeden zo serverov nastaviť ako „Master“.