Ako načítať odtlačky prstov do viacerých terminálov K700 hromadne?
FAQ • 14.12.2022

Ako načítať odtlačky prstov do viacerých terminálov K700 hromadne?

Matej Malovec

Pokiaľ máte v jednej prevádzke viac ako jeden terminál K700 a zdĺhavo ste načítali odtlačky každému zamestnanci do každého terminálu zvlášť, máme pre Vás riešenie.
1) vytvorte užívateľa v prvom termináli a načítajte odtlačky
2) vložte do terminálu USB flashdisk
3) v menu "Terminál" zvoľte "USB", "Stiahnuť" a potom "Profil užívateľa"
4) na obrazovke sa zobrazí "Preberanie dokončené", potvrďte OK a vyberte flashdisk
5) do ďalšieho terminálu vložte tento flashdisk
6) v menu "Terminál" zvoľte "USB", "Nahrať" a potom "Profil užívateľa"
7) prenesenie používateľov dokončené, potvrďte OK a vyberte flashdisk
Ak máte viac ako 2 terminály, opakujte kroky 5-7 na všetkých termináloch.