Ďalšie formáty pre import tankovacích kariet
FAQ • 05.03.2015

Ďalšie formáty pre import tankovacích kariet

Anonym

Ďalšie formáty pre import tankovacích kariet

V systéme KeetecSAT je možné zadávať tankovania paliva pre každé vozidlo viacerými spôsobmi. Najpoužívanejším je import hromadného súboru so súpisom tankovaní od spoločnosti, ktorá dodáva tankovaciu kartu. Do systému KeetecSAT sme spočiatku zapracovali možnosť importovať tankovania vo formátoch CCS, OMV, Slovnaft a Shell. Neskôr sme implementovali rozšírený formát Shell pre lepšie spracovanie údajov. V ďalšom kole sme sprístupnili import tankovaní vo formátoch tankovacích spoločností Tanker, DKV, Lukoil.

V najnovšej verzii zákazníci získavajú možnosť využívať aj import tankovaní vo formátoch GAS a AS24

Okrem hromadného importu zo štandardných platobných tankovacích kariet sme začiatkom roka 2015 zaviedli vlastný formát TSS, pomocou ktorého zákazníci môžu vyplniť údaje o jednotlivých tankovaniach a následne ich naimportovať do systému KeetecSAT.

Pre našich zákazníkov poskytujeme momentálne možnosť importovania tankovaní v 11 rôznych formátoch. Okrem toho môžu využívať funkciu Správa tankovaní, pomocou ktorej je možné zadávať jednotlivé tankovania aj napr. z pokladničných bločkov.