Chcete mať pod kontrolou svojich zamestnancov?
FAQ • 11.06.2013

Chcete mať pod kontrolou svojich zamestnancov?

Anonym

Chcete mať pod kontrolou svojich zamestnancov?

GPS monitoring zamestnanci Naším zákazníkom je stavebná firma, ktorá vykonáva stavebné práce na rôznych miestach Slovenskej republiky. Vo firme pracuje sedem samostatných tímov vedených majstrom. Každý majster má pridelené vozidlo, ktorým vozí ďalších troch pracovníkov svojho tímu na rozostavané objekty v Bratislave. Majiteľ stavebnej firmy mal nepríjemné skúsenosti, keď realizovali zákazku v Bratislave, prišiel na stavbu po 9.hodine ráno a z jeho firmy tam nebola ani noha, aj keď tam robotníci mali pracovať od rána od 7.hodiny. Keď sa mu toto stalo viackrát, spočítal si, koľko ľudia stoja na hodinu a koľko ho stoja zamestnanci celkovo za čas, ktorý tam nepracujú. Stále ich takto kontrolovať nemohol, tak zaviedol GPS systém KeetecSAT.

A ako vidí situáciu teraz?

GPS monitoring zamestnanci "Výrazným spôsobom sa zlepšila dochádzka zamestnancov do práce, teraz každý pracovný tím chodí na stavbu v stanovenom čase. Zamestnanci vedia, že sú kontrolovaní. Cez KeetecSAT sa viem pekne kedykoľvek pozrieť, kde sú, aj spätne ísť do histórie, keď si potrebujem overiť miesta ich pohybu. Navyše mi systém vygeneruje knihu jázd, ktorú potom naša ekonómka používa na spracovanie podkladov pre finančný úrad ".

Zákazníkovi priniesol GPS monitorovací systém KeetecSAT rýchlu návratnosť investície. Dodržiavaním pracovných časov sa zrýchlila práce na stavbách a ušetrený čas bolo možné využiť na ďalšie stavebné práce. Zjednodušila sa aj komunikácia s pracovnými tímami, ktorým sú k dispozícii merateľné ukazovatele príchodov na stavby.