Ako vznikajú firme úspory pomocou GPS monitoringu?
FAQ • 10.06.2013

Ako vznikajú firme úspory pomocou GPS monitoringu?

Anonym

Ako vznikajú firme úspory pomocou GPS monitoringu?

GPS monitoring dodavky Našim klientom je významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie kozmetiky na Slovensku. Majiteľ firmy dlhodobo pociťoval potrebu zlepšiť kontrolu nad využívaním svojho vozového parku. Nikdy nebolo možné vedieť, kde sa dodávky nachádzajú, aké sú ich presné trasy a ako efektívne sú trasy vytvorené.Vodiči vozidiel, ktorí rozvážajú tovar, sa bežne dve hodiny po pracovnej dobe vracali späť na firmu, za čo im firma musela platiť nadčasy. Vodiči vozidiel sa majiteľovi firmy sťažovali, že uvedenú prácu nestíhajú a musia dlho pracovať.

Čo hovorí majiteľ firmy teraz po zavedení systému KeetecSAT?

„Po zavedení GPS monitoringu sa vodiči vozidiel už hodinu pred skončením pracovnej doby vracajú na firmu. Oproti predošlému stavu je to obrovská zmena. Teraz viem v každom momente, kde sa nachádzajú dodávky a nastavili sme si optimálne trasy na rozvozy tovaru. Nielenže to prinieslo úspory v podobe zníženia spotreby nafty na rozvozy tým, že menej vozidlá najazdia kilometrov. Ale tiež sa nám podarilo znížiť náklady za nadčasy, čo tvorilo významnú zložku v našich firemných nákladoch“.

GPS monitoring web Zavedením GPS monitoringu KeetecSAT získal zákazník kontrolu nad firemným vozovým parkom, má možnosť lepšie vyhodnocovať, optimalizovať a plánovať trasy rozvozov. To tvorí významnú zložku v ušetrených nákladoch. Lepšie navrhnuté trasy zkracujú čas potrebný na vykonanie rovnakého množstva práce. Pre zamestnancov znamenalo zavedenie gps monitoringu lepšie využívanie pracovného času a zníženie množstva nadčasov, ktoré museli vzhľadom na množstvo práce absolvovať.