Archív

Pandora LIGHT v2 dvojcestný CAN BUS autoalarm

| Pandora LIGHT v2

Pandora LIGHT je CAN BUS autoalarm určený na zabezpečenie vozidla s palubným napätím 12V. Systém ponúka komplexné riešenie autoalarmu, dvojcestného diaľkového ovládača a automatického štartu vozidla a rôzne iné komfortné a bezpečnostné funkcie.


Tento produkt už nie je v ponuke. Prejsť na nový model

Ste koncový zákazník? Nájsť montážneho partnera

Pre nastavenie systému je určený programovací softvér, ktorý je k dispozícií po absolvovaní produktového školenia. Pre dohodnutie termínu technického školenia prosím kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Pandora LIGHT je CAN BUS autoalarm určený na zabezpečenie vozidla s palubným napätím 12V. Systém ponúka komplexné riešenie autoalarmu, dvojcestného diaľkového ovládača a automatického štartu vozidla a rôzne iné komfortné a bezpečnostné funkcie. Vďaka RF ovládaču s displejom dokáže užívateľ okamžite zistiť stav vozidla a to aj na veľkú vzdialenosť. Medzi komfortné funkcie tiež patrí možnosť diaľkovo naštartovať vozidlo a tým vyhriať, prípadne vychladiť interiér vozidla, ale aj funkcia pre aktiváciu nezávislého kúrenia. Homologizácia EHK 116, certifikované a schválené TÜV SÜD.

Charakteristika systému


Dvojcestný ovládač s OLED displejom

 • Samostatné tlačidlá pre aktiváciu a pre deaktiváciu alarmu.
 • Zobrazenie stavu 14 nezávislých strážených zón.
 • Vibrácia ovládača pri poplachu.
 • 16 rôznych melódií pre oznámenia.
 • Automatické podsvietenie OLED displeja.
 • Potvrdenie stláčania tlačidiel vibráciou.
 • Použitá AAA batéria (1,5V).
 • Indikátor stavu batérie ovládača.
 • Zobrazenie aktuálneho času a budíka.
 • Synchronizácia času s hlavnou jednotkou pre presné určenie udalostí.
 • Zobrazenie teploty vnútornej teploty, teploty motora* a napätia batérie vozidla.
 • Možnosť nastavenia citlivosti otrasového senzora.
 • Možnosť nastavenia citlivosti pohybového senzora.
 • Prehľad udalostí s uvedením času a príčiny.
 • Automatická kontrola pokrytia rádiového signálu.

* Zobrazenie teploty motora je možné ak je pripojený teplotný senzor. Teplotný senzor je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Hlavná jednotka

 • Komunikácia rádiovým signálom na frekvencii 868 MHz.
 • Šifrovaná komunikácia 128-bitovým kľúčom.
 • Záznam udalostí systému do pamäte hlavnej jednotky a presun informácií do ovládača ak je v dosahu.
 • Môže ovládať digitálne blokovacie relé BM-103/105.
 • Zabudovaný akcelerometer s adaptívnym algoritmom detekcie pohybu a otrasov.
 • Sledovanie napätí hlavnou jednotkou.
 • Vstupy pre kufor a kapotu.
 • Zdokonalené spracovanie dát zo senzorov, proti falošným poplachom.
 • Presné meranie interiérovej teploty, teploty motora* so zobrazením na displeji diaľkového ovládača.
 • Sekvenčné odomykanie dverí.
 • Aktivácia alarmu pri chode motora.
 • Automatická aktivácie alarmu.
 • Akceptácia stmievania interiérového svetla pri aktivácii alarmu.
 • Aktualizácia softvéru cez mikro-USB konektor.

* Snímanie teploty motora je možné ak je pripojený teplotný senzor. Možnosť pripojenia záleží od nastavenia systému. Teplotný senzor je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Sledované vstupy vozidla
Pandora LIGHT umožňuje sledovať nasledujúce nezávislé vstupy. Narušenie vstupov sa
zaznamenáva do pamäte systému a zobrazuje sa aj v prehľade na diaľkovom ovládači.

 • každé z dverí jednotlivo
 • predná kapota
 • kufor
 • zapaľovanie
 • brzdový pedál
 • otrasový senzor - 1. úroveň (varovanie)*
 • otrasový senzor - 2. úroveň (poplach)
 • pohybový senzor
 • náklonový senzor
 • nízke palubné napätie
 • stav OEM alarmu (cez CAN bus)
 • narušenie od prídavného senzora (upozornenie)
 • narušenie od prídavného senzora (spustenie poplachu)

* Všetky narušenia sa zaznamenávajú do pamäte s údajom o čase a dátume udalosti. Môžu byť prezerané cez diaľkový ovládač.

Obsah balenia

 • Hlavná jednotka
 • Diaľkový ovládač
 • Servisné tlačidlo
 • Kabeláž pre LIN rozhranie
 • Kabeláž pre IMMO-KEY rozhranie
 • Upínacia-sada
 • Inštalačný manuál
 • Blokovacie relé
 • Krabica
 • Teplotný senzor (voliteľné príslušenstvo)

Parametre

Diaľkové ovládanie Diaľkový ovládač, Fabrický ovládač
Funkcie Diaľkový štart
Výrobca Pandora
Pripojenie CAN-BUS
Hmotnosť 0.558 kg

Potrebujete poradiť?

Nákupom to nekončí.
Tím profesionálov je pripravený našim partnerom poradiť telefonicky alebo e-mailom.
Každý pracovný deň sú k dispozícií od 8.00 do 16.30 hod.

Technická podpora