Vyhľadávanie osôb Avigilon appearance search
Zaujímavosti • 03.03.2017

Vyhľadávanie osôb Avigilon appearance search

Ivan Žiak

Ide o logické využitie doteraz nadobudnutých poznatkov z video analýzy, ktorá je obsiahnutá v kamerách Avigilon. Operátor pri vyhodnocovaní incidentu pomocou dvoch kliknutí myšou zadá softvéru príkaz, aby zobrazil označenú osobu na všetkých kamerách pripojených do systému.

Softvér prehľadá záznam pred alebo po čase, v ktorom operátor označil osobu. V okamihu sú k dispozícii náhľady z kamier, kde v areáli sa osoba pohybovala. Táto technológia je dostupná u Avigilon Control Server 6 verzie Enterprise a vyžaduje výkonný server podľa špecifikácie výrobcu so špeciálnou grafickou kartou.

Ovládanie je intuitívne a pracuje rýchlo, ako funkcia vyhľadávania pomocou náhľadov. Teraz sa však nejedná o hľadanie v rámci záznamu z kamery, ale z celého kamerového systému. Táto technológia opäť posúva softvér Avigilon na úplne novú úroveň a dáva konkurencii jasne najavo, akým smerom sa bude uberať vývoj v najbližších rokoch.