Vstupenkový systém pre hromadné podujatia
Zaujímavosti • 10.09.2020

Vstupenkový systém pre hromadné podujatia

Ivan Žiak

V dnešnej dobe sa neustále snažíme si veci zjednodušovať a nie je tomu inak ani pri organizácii športových podujatí. Prišla nám požiadavka na navrhnutie a realizáciu projektu vstupenkového systému pre futbalový štadión. Zákazník požadoval navrhnutie aplikácie na tlačenie vstupeniek, umiestnenie turniketov a ich následnú synchronizáciu s našim vstupenkovým systémom.

Na realizáciu bola samostatne programovaná aplikácia na tlačenie vstupeniek Softplus Ticket. Ide o klientskú aplikáciu vo webovom rozhraní. Táto aplikácia sa umiestnila na klientské PC umiestnené v pokladničných bunkách, ku každému z nich je pripojená tlačiareň. Hlavná aplikácia (serverová), na ktorú sa pripájajú klientské aplikácie, je umiestnená na servery, ďalej je na servery umiestnená aj databáza predaných vstupeniek. Do tejto databázy sa vždy pri predaní lístka zapíše jeho kód pre možnosť následného overenia pri vstupe. Predavač/predavačka, ktorý/-a bude predávať lístky sa prihlási do webového rozhrania aplikácie, vyberie si sektor, do ktorého sa preklikne a následne môže predať lístky z daného sektora. Lístok sa pri potvrdení predaja vytlačí. Na lístku sa nachádza QR kód a informácie o zápase.

V klientskej aplikácii je možné upravovať miesta na sedenie a to tak, že sa daná osoba prihlási ako admin (v tomto prípade vyzerá rozhranie rozdielne od toho užívateľského a to presne preto aby sa tu dali upravovať miesta a manažovať zápasy). Pod pojmom manažovanie miest na sedenie, je myslené to, že je možné menenie ich dostupnosti. To je napríklad v prípade , že sa nejaké sedadlo pri predošlom zápase poškodilo a teraz ho nie je možné použiť, sedadlo sa nastaví ako nepredajné. Ďalej sa na vstupy futbalového štadióna umiestnili trojramenné turnikety, na ktorých sa nachádzajú QR čítačky a tie sú prepojené s turniketom cez kontrolér. Pri načítaní platného QR kódu sa na kontroléry zopne relé a umožní prechod cez turniket. V prípade, že sa niekto pokúsi načítať lístok druhý krát, prechod mu už nie je umožnený, keďže načítané kódy sa porovnávajú s databázou a pri prvotnom načítaní sa do databázy zapíše to, že lístok už bol načítaný, tým pádom sa pri opätovnom načítaní sa už relé nezopne.

Celý postup je teda taký, že zákazník si príde kúpiť lístok, pán/pani za pokladňou si otvorí našu aplikáciu, zvolí lístky, ktoré zákazník požaduje, pri potvrdení sa lístky vytlačia a ich kód sa zapíše do databázy, následne si zákazník prejde k jednému zo vstupov (záleží, do ktorého sektora si zákazník kúpil lístok), kde si načíta QR kód z lístka na čítačke umiestnenej na turnikete. Ak je teda lístok platný, zopne sa relé a zákazník smie bez problémov prejsť turniketom.

Problémy, s ktorými sme sa stretli pri inštalácii

Týchto problémov nebolo veľa, išlo skôr o malé jednoducho riešiteľné problémy. Napr. problém so zle nakonfigurovanou čítačkou QR kódov. Tento problém bol vyriešený jednoducho opätovnou konfiguráciou. Ďalší problém, s ktorým sme sa stretli, bol tiež spojený s QR čítačkami a ich čítaním, no tento krát išlo o to, že čítačky neboli schopné čítať QR kódy. Spôsobené to bolo nedostatkom svetla (jednoducho povedané, čítačky na QR kód nevideli). Turnikety boli umiestnené priamo na mieste kde sa nachádzal vstup na tribúnu a nebolo nainštalované žiadne osvetlenie, čo zapríčiňovalo, že čítačky neboli schopné čítať QR kódy z lístkov. Riešenie tohto problému je o niečo zložitejšie, ako riešenie prvého problému, keďže je potrebné nainštalovať dodatočné osvetlenie.