Video analýza obsiahnutá v Dahua kamerách Eco-Savvy 2 a Ultra Smart sérii
Zaujímavosti • 15.06.2015

Video analýza obsiahnutá v Dahua kamerách Eco-Savvy 2 a Ultra Smart sérii

Ivan Žiak

Spoločnosť Dahua ako popredný výrobca na trhu bezpečnostných technológií uvádza nové rady kamier, ktoré obsahujú video analýzu obrazu.

Jedná sa o kamery série Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x, napr. HFW4120EP)Ultra Smart.

Kamery Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x)

Kamery obsahujú základné analytické funkcie:

Prekročenie čiary
Narušenie zóny
Zmena scény
Detekcia tváre

Detekcia pribudnutého objektu
Detekcia chýbajúceho objektu


Prekročenie čiary

Jedná sa o vyznačenie línie priamo v obraze, ktorú kamera sleduje vo zvolenom smere proti neoprávnenému prekročeniu.

 

Narušenie zóny

Jedná sa o vyznačenie stráženej zóny, ktorá je predmetom sledovania proti neoprávnenému narušeniu.

                        

 

Zmena scény

Kamera vykonáva kontrolu snímanej oblasti a upozorní na zmenu pohľadu kamery.

 

Detekcia tváre

Kamera aktívne vyhľadáva v snímanom obraze ľudské tváre a zaznamenáva detekované udalosti pre následnú rýchlejšiu identifikáciu.

                                           

Detekcia pribudnutého objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na pribudnutý objekt, ktorý sa dlhší čas zdržiava vo vyznačenom priestore a nebol jeho súčasťou pri zadávaní kritérií detekcie.
 

 

Detekcia chýbajúceho objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na odcudzený objekt, ktorý bol súčasťou kontrolovaného priestoru.
 

 

Ultra Smart

Séria Ultra Smart ponúka ďalšie pokročilé funkcie.

 

Počítanie ľudí
Teplotné mapy

 

Počítanie ľudí

Kamera stráži priestor a zároveň vyhodnocuje počet prechodov na vstupe. Získané dáta kamera prevedie do prehľadných grafov pre jednoduchšie vyhodnocovanie.

 

 

 

 

 

 

 

Teplotné mapy

Teplotné mapy napomáhajú predajcom umiestniť produkty, ktoré majú najväčší záujem predávať. Mapa dokonale znázorňuje miesta, na ktorých zákazníci trávia najviac času.
 

PODROBNÝ ROZPIS FUNKCIÍ OBSIAHNUTÝCH V KAMERÁCH

Kamery Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x)