Video analytické funkcie kamier a záznamových zariadení Dahua
Zaujímavosti • 23.07.2018

Video analytické funkcie kamier a záznamových zariadení Dahua

Ivan Žiak

Pripravili sme praktický prehľad dostupnosti inteligentných a analytických funkcií u jednotlivých modelových radov kamier a záznamových zariadení Dahua. Ďalej sme pridali aj popis týchto funkcií.

IP kamery Dahua

.

Záznamová NVR zariadení Dahua

.


Základný popis inteligentných a analytických funkcií

 

Detekcia tváre

Kamera aktívne vyhľadáva v snímanom obraze ľudské tváre a zaznamenáva detekované udalosti pre následnú rýchlejšiu identifikáciu.

 


Detekcia opusteného (pridaného) objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na pribudnutý objekt, ktorý sa dlhší čas zdržiava vo vyznačenom priestore a nebol jeho súčasťou pri zadávaní kritérií detekcie.

 

 
Detekcia chýbajúceho (odobratého) objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na odcudzený objekt, ktorý bol súčasťou kontrolovaného priestoru.

 

  

Narušenie zóny

Jedná sa o vyznačenie stráženej zóny, ktorá je predmetom sledovania proti neoprávnenému narušeniu.

 

Prekročenie čiary

Jedná sa o vyznačenie línie priamo v obraze, ktorú kamera sleduje vo zvolenom smere proti neoprávnenému prekročeniu.

 

Zmena scény

Kamera vykonáva kontrolu snímanej oblasti a upozorní na zmenu pohľadu kamery.

 

Počítanie osôb

Kamera stráži priestor a zároveň vyhodnocuje počet prechodov na vstupe. Získané dáta kamera prevedie do prehľadných grafov pre jednoduchšie vyhodnocovanie.

Teplotné mapy

Teplotné mapy napomáhajú predajcom umiestniť produkty, ktoré majú najväčší záujem predávať. Mapa dokonale znázorňuje miesta, na ktorých zákazníci trávia najviac času.