Zaujímavosti • 22.10.2021

V Žiline vypukol požiar automobilu. A my sme boli pri tom

Prinášame vám aktuálne výsledky z úmyselne založeného, no vďaka hasičskému zboru, aj šikovne uhaseného požiaru, ktorý sa uskutočnil počas septembrového dopoludnia v areáli žilinskej Strednej školy požiarnej ochrany. Čo sa presne dialo? Pod našou taktovkou sme v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zorganizovali testovanie termovíznych kamier Dahua. V kontrolovaných bezpečnostných podmienkach na ploche tréningového hasičského priestoru sme testovali tri kompaktné hybridné IP termovízne kamery Dahua s označením TPC-BF1241-D3F4 a doplnkovo jednu s označením TPC-BF5601-TB13. Jednalo sa o testovanie za účelom zistenia rýchlosti detekcie požiaru termokamier, umiestnených v rôznych vzdialenostiach od zdroja požiaru. Testovanie si môžete pozrieť priamo v nasledovnom videu: 

Vďaka neustálemu progresu vývoja kamerových funkcií sme mali možnosť zistiť, že aj na väčšiu vzdialenosť od ohňa je kamera schopná úspešne identifikovať  zdroj nebezpečia a upozorniť naň. Vzhľadom na fakt, ak by situácia nebola zámerne naplánovaná, ale reálna a skutočne by ohrozovala zdravie osôb a majetok, rozhodovali pri zistení požiaru a upozornení naň sekundy.

Jednalo sa o testovanie za účelom zistenia rýchlosti detekcie požiaru termokamier, umiestnených v rôznych vzdialenostiach od zdroja požiaru. 

TSS GreenPass Reader

O TESTOVANEJ KAMERE A VÝSLEDKOCH

Kamery TPC-BF1241-D3F4 boli situované do vzdialeností 15, 30 a 45 metrov od plánovaného zdroja požiaru – otvoreného ohňa, v našom prípade sa jednalo o osobný automobil. Vybrané kamery Dahua disponujú funkciami, ktoré sú v dnešnej dobe vítaným zefektívnením aj nutnosťou pri zabezpečovaní rizikových a ohrozených priestorov. Sú teda ideálnou a vhodnou voľbou počas rozhodovania, ako spoľahlivo ochrániť akýkoľvek priestor, či už sa jedná o dopravnú infraštruktúru alebo firemný priestor prevádzky, v ktorom sa pracuje s horľavými materiálmi. 

TSS GreenPass Reader

Kamera Dahua zo série WizSense dokáže vďaka umelej inteligencii detekovať ľudí, vozidlá či iné objekty s vysokou presnosťou a fokusom. V našom prípade bola najdôležitejšia funkcia kamery jednoznačná – detekcia požiaru a alarm (fire detection and alarm) spôsobený v interiéri vozidla. Vďaka vysoko teplotnej citlivosti snímača kamery (<50mK) zachytili kamery aj v rôznych vzdialenostiach detaily ohňa v rozmedzí 2-4 sekundy. V následnej videoanalýze sme mohli pozorovať okamžité rozšírenie ohňa a jeho termovízne detekovanie na obrazovke monitora v priamom prenose. Každá akcia vyvolá reakciu, v našom prípade po zistení vypuknutia požiaru prebehlo spustenie zvukového a svetelného alarmu priamo na kamere – v prípade vzdialenosti 15 metrov od požiaru sa spustil poplach za 2  sekundy, pri 30 metroch za 3,5  sekundy a najvzdialenejšie kamera, umiestnená 45 metrov od požiaru zaznamenala oheň už za 4 sekundy. 

Oceňujeme tiež nechladenú technológiu tepelného senzora VOx, 1/ 2,7 palcový 4 Mpx CMOS snímač s progresívnym skenovaním, fúziu duálneho obrazu (čiže viditeľný a termovízny pohľad), detekciu fajčenia ale aj telefonického hovoru. V neposlednom rade vstavaný alarm 1/1 vstup a výstup a inteligentné prepojenie so stroboskopickým svetlom a zvukom.

Teší nás, že sledovaním času detekcie požiaru (a zachytenia prvého náznaku otvoreného ohňa, resp. výrazne zvýšenej teploty v snímanom priestore) sme pomohli a prispeli k uskutočnenému meraniu, z ktorého zistenia a poznatky nových kamerových technológií boli použité v rámci vedecko-výskumnej práce a prakticky aplikovaného projektu študentov.

 

TSS GreenPass Reader