Systém riadenia podnikového prístupu od TSS Group
Zaujímavosti • 13.10.2017

Systém riadenia podnikového prístupu od TSS Group

Ivan Žiak

Zjednotiť a sprehľadniť dáta na rušných pracoviskách ako sú podnikové vrátnice, nie je ľahká úloha. Pracovisko s veľkou prevádzkou nákladných áut, osobných vozňov i chodcov vyhodnocujú veľké množstvo dát. K rýchlemu vybaveniu je potrebný dobre navrhnutý systém pre konkrétnu situáciu. Prvotnou úlohou každej vrátnice je overiť totožnosť prichádzajúcich aj odchádzajúcich osôb a vozidiel.

Chodci

Väčšina radových zamestnancov určite nebude mať povolený vjazd do areálu a budú využívať vstup pre chodcov. Pre zamedzenie neoprávneného vstupu je vhodné využiť kombináciu plno profilových turniketov v kombinácii s prístupovým systémom.

Kontrola pri vstupe

Pre uľahčenie vstupu je ideálnym pomocníkom zariadenie Biocam300, ktoré rozpozná prichádzajúcich podľa tváre a povolí priechod. Súčasťou balenia Biocam je aj čítačka odtlačkov prstov pre paralelnú identifikáciu. Výstup overenia totožnosti možno zároveň prepojiť s podnikovým dochádzkovým softwarom EDO, ktorý zapíše aktuálne dáta priechodu ako príchod zamestnanca do práce.

K identifikácii sú využité dva identifikátory, ktoré je takmer nemožné sfalšovať. Samozrejme, nie je problém prístup podmieniť načítaním RFID čipu alebo karty. Na vstup pre peších je vyhradená jedna CCTV kamera, ktorá slúži strážnikovi ku kontrole.

Kontrola pri výstupe

Pri odchode osoby zo závodu je procedúra overenia totožnosti úplne rovnaká ako pri vstupe. Líši sa len kontrolou na detekčnom ráme E D3180S, pre prípadné vynášanie materiálu. Zamestnanec prejde detekčným rámom a v prípade, že zariadenie vyhodnotí nadlimitnú prítomnosť kovových častíc, spustí sa alarm. Detekčný rám poplachovým výstupom zablokuje možnosť priechodu turniketom, upozorní strážnika, prepne kameru pri detekčnom ráme do poplašného okna a pomocou video telefónu vyvolá komunikáciu na najbližšieho strážnika.

Vozidlá

Každé vozidlo vchádzajúce do areálu prejde cez video kontrolu podvozkovej časti, zabudovanou vo vozovke. Obraz z Dahua MV-VDF5020CE-00 je k dispozícii strážnikovi ihneď, ešte než návštevník zazvoní na zvonček vrátnice. Skontrolovať je možné vozidlá s šírkou až 4,5 metra do maximálnej rýchlosti 80km / h. Výška podvozka je v rozmedzí 60-2000mm.

Osobný automobil

RFID s dlhým dosahom

Na overenie totožnosti vozidla je najľahšie využiť RFID kartu s dlhým dosahom v kombinácii s odpovedajúcou čítačkou. Auto prichádza k identifikačnému bodu a bez zastavenia prejde. Čítačka UHF2-10 dokáže rozpoznať RFID kartu, umiestnenú za predným sklom až na 12 metrov. Opäť je možné impulz z overenia využiť na účely podnikovej dochádzky EDO.

Overenie ŠPZ

Osobný automobil, ktorý nie je vybavený RFID kartou s dlhým dosahom, možno ľahko identifikovať podľa registračnej značky. V tomto prípade je ideálny postup pre správne rozpoznanie vozidla nasledujúci. Vozidlo príde k spomaľovaču, kde jeho prítomnosť vyhodnotí indukčná slučka. Slučka dá pokyn kamere k získaniu snímky a vyhodnoteniu RZ. V prípade, že je daná RZ na zozname vozidiel s oprávnením ku vjazdu, závora sa otvorí.

Overenie pomocou obsluhy

Vozidlo ohlásenej návštevy je možné vopred pridať do systému vyhodnotenia RZ pre jednorazový vjazd i výjazd. V prípade neohlásenej návštevy vodič vozidla zazvoní strážnikovi. Tu je využitý VIP systém Comelit, ktorý dokáže komunikovať s pevnými monitormi aj na mobilných zariadeniach. Možno teda upozorniť strážnika, aj keď práve nie je prítomný na svojom pracovisku. Ten po preverení totožnosti a obrazu podvozkovej časti vozidla vpustí vozidlo do objektu.

Nákladné automobily

Pri nákladných automobiloch sú pre identifikáciu a autorizáciu vjazdu využité rovnaké technológie, ako pri osobných automobiloch. Špeciálne pre nákladné vozne sú pridané kamery pre kontrolu nákladu a druhá kamera pre odstránenie registračnej značky prívesu.

Schéma vrátnice

Celý systém bude zodpovedať nasledujúcej schéme, ktorá zahŕňa všetky vyššie uvedené postupy identifikácie. V náčrte je znázornená vrátnica, ktorá obsluhuje dva vjazdy aj výjazdy pre vozidlá a vstup s výstupom pre chodcov.