Systém monitorovania mŕtveho uhla Steelmate SBS-1
Zaujímavosti • 24.09.2015

Systém monitorovania mŕtveho uhla Steelmate SBS-1

Anonym

Systém monitorovania mŕtveho uhla Steelmate SBS-1

 

Výrobcovia vozidiel v snahe ponúknuť čo najvyššiu bezpečnosť, inštalujú do vozidiel elektronické asistenčné systémy, jedným z nich je monitorovanie mŕtveho uhla. Systém upozorňuje vodiča na približujúce sa vozidlo vo vedľajšom jazdnom pruhu, ktoré v určitom uhle vodič nemôže v spätnom zrkadle vidieť.

Systém je aktívny po zapnutí zapaľovania a vodič ho využíva v širokom rozsahu rýchlosti, bez ohľadu na to či jazdí v meste, alebo na diaľnici. Limitujúcim faktorom býva relatívna (vzájomná) rýchlosť oboch vozidiel, ktorá je technológiou obmedzená (napr. Toyota 42,5km/h).

Radarová detekcia pohybu sa všeobecne posúva zo staršieho systému fungujúceho na frekvencii od 24GHz, na novší systém 79GHz (pásma 77 GHz až 81 GHz). Z dôvodu zabezpečenia základných funkcií pre asistenčné systémy (adaptive cruise control, collision warning systems, blind-spot monitoring, lane-change assistance a pod.), musí technológia jasnejšie rozlišovať medzi objektami na ceste. To si vyžaduje väčšiu šírku pásma ako tie ktoré sa používali v minulosti. Vysokorýchlostné radarové systémy dosahujú lepšie výsledky, sú spoľahlivejšie a presnejšie. Ukázalo sa to v niekoľkých štúdiách, medzi ktoré patrí aj projekt MOSARIM, ktorý vypracovala Európska únia pre väčšiu bezpečnosť všetkých účastníkov. Nižšie frekvencie budú pravdepodobne zakázané, napríklad v blízkosti letísk. Výhodou pásma 79 GHz spolu s vyššou schopnosťou rozlišovať medzi objektami je, že radarový senzor je menší. Nízkofrekvenčné systémy majú percentuálne vyšší podiel falošných detekcií a nezistia menší objekt, ktorý sa nachádza v blízkosti väčšieho (http://itunews.itu.int/en/3935-Future-trends-for-automotive-radars-Towards-the-79GHz-band.note.aspx).

Zóna detekcie systému SBS-1

Podobný systém je možné teraz využívať aj vo vozidlách, ktoré ho od výroby inštalovaný nemajú. STEELMATE uvádza na trh SBS-1 radarový systém 79GHz, ktorý je homologovaný, bol testovaný a jeho algoritmy boli optimalizované v spolupráci s výrobcom automobilov. Zariadenie funguje tak, že upozorní vodiča akusticky a vizuálne pomocou bočných LED jednotiek, na vozidlo blížiace sa z pravej alebo z ľavej strany, ktoré ide vyššou rýchlosťou (maximálne o 40km/h), ak vošlo do zóne detekcie. Akustická signalizácia je viazaná na zapnutie smerovky, keď pri prejazde predbiehajúceho vozidla bočná jednotka len zabliká, ale ak je zapnutá v príslušnom smere smerovka, tak aj akusticky upozorní na vozidlo v mŕtvom uhle na príslušnej strane. Pokiaľ sa vozidlo s SBS-1 zaraďuje pred pomalšie idúce vozidlo, toto signalizované nie je (vodič ho vidí priamo v zornom poli). Rovnako nie sú signalizované odparkované vozidlá, ani vozidlá idúce v protismernom jazdnom pruhu.

Všeobecne, systém nenahrádza spätné zrkadlo, pretože zóna detekcie sa obmedzuje na mŕtvy uhol (cca 3m za vozidlom v páse 3m vedľa vozidla). Nie je žiadúce, aby bola zóna detekcie dlhšia, pretože by dochádzalo k zbytočne častej signalizácii na približujúce sa vozidlo, ktoré predsa vodič v zrkadle vidí.

Inštalovaný systém SBS-1 v osobnom vozidle

Spätné zrkadlo treba naďalej využívať a tiež dodržiavať správnu techniku jazdy. Zapnúť príslušnú smerovku, tesne pred zaradením sa do vedľajšieho pruhu pozrieť sa do spätného zrkadla, obzrieť sa cez rameno na pruh do ktorého sa vodič radí, a začať predbiehací manéver, resp. len sa radiť do vedľajšieho pruhu.

SBS-1 je výborný pomocník, nie len pri radení sa na viacprúdových diaľniciach, ale aj pri predbiehaní po bežných komunikáciách, pričom znižuje pravdepodobnosť vzniku fatálnej dopravnej nehody.